Přemnožená divoká prasata v k.ú. Kníničky

24. 04. 2023 | Vážení sousedé, městská část informovala Lesy města Brna a Odbor Lesního a vodního hospodářství magistrátu města Brna o výskytu divokých prasat mimo honitbu. Myslivci zřídili v oblasti u Šuláka posed, kde předpokládají jejich vstup do území mimo honitbu. Zde budou provádět monitoring, odchyt, případně odstřel. Prosíme o opatrnost a obezřetnost při pohybu, zejména ve večerních hodinách, mimo intravilán obce. ÚMČ Brno-Kníničky