Reakce stavebního úřadu na článek idnes.cz

08. 03. 2012 | Reakce stavebního úřadu na článek s názvem „Černou stavbu náměstka primátora Brna zlegalizuje verdikt jeho odboru,“ který byl dne 05.03.2012 zveřejněn v MF Dnes, a ve kterém byly uvedeny nepravdivé a zavádějící informace.

Dne 05.03.2012 byl v MF Dnes zveřejněn článek s názvem „Černou stavbu náměstka primátora Brna zlegalizuje verdikt jeho odboru,“ ve kterém byly uvedeny nepravdivé a zavádějící informace a došlo tak ke znehodnocení úsilí Stavebního úřadu v Brně-Kníničkách vybudovat si mezi stavebníky pověst stavebního úřadu, který netoleruje černé stavby. Ostatně Stavební úřad v Brně-Kníničkách byl zastupitelstvem městské části zřízen právě proto, že se na katastrálním území Kníničky množily případy rozsáhlých černých staveb, které nebyly Stavebním úřadem Brno-Bystrc řešeny, případně jejich řešení bylo odloženo na neurčito.

Důrazně se ohrazujeme proti nepodloženému tvrzení autorky článku paní Taušové o „liknavosti těch ze stavebního v Kníničkách.“ Stavební úřad v Kníničkách převzal řízení o dodatečném povolení staveb v době, kdy již neměl reálnou možnost nařídit odstranění předmětných staveb. Možnost stavby odstranit měl bystrcký stavební úřad, a to od poloviny roku 2008, kdy zahájil řízení o odstranění staveb a kdy existoval zjevný rozpor těchto staveb s územním plánem, až do května roku 2011, kdy došlo k úpravě směrné části Územního plánu města Brna, která umožňuje stavby v této lokalitě dodatečně povolit. V květnu roku 2011, nikoli tedy v lednu roku 2011, jak autorka uvádí, bylo řízení z iniciativy bystrckého stavebního úřadu postoupeno stavebnímu úřadu v Brně-Kníničkách. Bystrcký stavební úřad využil svého oprávnění, nikoliv povinnosti předmětné řízení postoupit, a problematické stavby předal kníničskému stavebnímu úřadu.

Otázkou je proč bystrcký stavební úřad v období od poloviny roku 2008 do polovinu roku 2011 nenařídil odstranění staveb, ve věci byl nečinný a 2 roky vyčkával jen na to, než si vlastník staveb podá žádost o jejich dodatečné povolení.

Stavební úřad již podnikl patřičné kroky vůči deníku MF Dnes, aby byla zjednána náprava a byla očištěna pověst stavebního úřadu.

 

Ing. Lukáš Bezděk

vedoucí stavebního úřadu ÚMČ Brno-Kníničky

 

Odkaz na článek zde: http://brno.idnes.cz/cerna-stavba-namestka-macka-bude-legalni-diky-zmene-uzemniho-planu-10p-/brno-zpravy.aspx?c=A120305_1743030_brno-zpravy_bor

Novinky e-mailem