Rukodělné dílny v Kníničkách pořádané ÚMČ Kníničky 4.10. až 13.12. 2017

22. 09. 2017 | Dílny se budou konat jako obvykle vždy ve středu od 18 do 21 hodin v dílně v prvním patře krčku školní budovy v Kníničkách. Vchod z ulice U kaple. Náplň jednotlivých dílen (počet večerů na jednotlivé techniky je možné po vzájemné dohodě upravit) :

4.10.2017  - keramika, porcelán – figurální tvorba, tvorba mozaiky, další tvorba podle přání účastníků

Budeme vyrábět z keramické hlíny a porcelánové hmoty – můžete si vybrat. Keramiku je možné dělat  různými technikami, z točířské i šamotové hlíny.

Kdo se budete chtít věnovat figurální tvorbě - společně se pustíme do vymodelování hlavy, rukou a celé figury.

Kdo bude chtít vyrábět mozaiku – vytvoříme jednotlivé segmenty mozaiky pro zvolený obraz nebo dekorační předmět (koule,  různé prostorové i plošné tvary), ze kterých po vypálení budeme mozaiku vytvářet.

Je samozřejmě možná i jiná tvorba z keramické a porcelánové hmoty podle vlastního přání.

K dispozici bude hlína, porcelánová hmota, nástroje, glazury, engoby, podle zájmu točířský kruh.

S sebou : nápady a dobrou náladu.

 

11.10.2017  - dřevořezba

Na dřevořezbu máme domluveného stejného lektora jako minule, budeme vyrábět něco nového – podle nabídky a domluvy s lektorem. Jde už o složitější tvary, budeme dělat nějaké postavičky, zvířátka, podle toho, co si kdo objedná. Tyto tvary už se nestíhají za jeden večer, proto je počítáno s dvěma večery.

Tato technika není v ceně celého cyklu, bude se platit individuálně podle druhu výrobku – různé tvary jsou různě náročné a tedy i jejich cena je různá. Platit se tedy bude na místě po domluvě s lektorem.

K dispozici bude dřevo a nástroje.

S sebou : hodně elánu.

18.10.2017  - dřevořezba

dtto

25.10.2017  - keramika, porcelán

dtto

1.11.2017  - keramika, porcelán

dtto

8.11.2017 – akvarel – pravá akvarelová technika

Máme domluvenu lektorku, která je velmi dobrá na akvarel a slíbila nám, že nás naučí skutečnou akvarelovou techniku malby s různými gryfy, které nám pomohou uskutečnit naši představu. Obrazy malované touto technikou jsou poměrně rychlé, máme možnost si vše vyzkoušet třeba několikrát a třeba se nám podaří vytvořit i skutečný akvarelový obrázek. Pokud vás to zaujme, můžeme v některém z dalších cyklů pokračovat a prohlubovat tuto dovednost. Lektorka vzkazuje, že se toho nemáme bát a vyzkoušet to J

Kdyby někdo nechtěl malovat akvarel, může malovat  tečkované obrázky, i na ně bude k dispozici materiál.

K dispozici budou barvy, štětce, podložky, paletky, papír.

S sebou : nápad na nějaký námět  obrázku, třeba i víc námětů.

15.11.2017 – akvarel – pravá akvarelová technika

dtto

22.11.2017  - keramika, porcelán

Dodělání výrobků, glazování.

29.11.2017  - keramika, porcelán

Dodělání výrobků, glazování.

6.12.2017 – dodělání keramiky, mozaika z keramických segmentů vlastní výroby, možnost i dalších technik podle domluvy

13.12.2017 – dodělání keramiky, mozaika z keramických segmentů vlastní výroby, možnost i dalších technik podle domluvy

Rozdělení jednotlivých technik do uvedených termínů je provedeno s ohledem na technické a časové požadavky – něco musí zaschnout, vypálit se apod.

 

Cena za celý cyklus rukodělných dílen:                       1100,- Kč

 

Cena za jednotlivé techniky:

- keramika, výroba mozaikových segmentů:                     150,-Kč / 1 dílnu

- mozaika – lepení, spárování :                           100,-Kč / 1 dílnu

- akvarel:                                                        300,-Kč / 2 dílny

- malování tečkami:                                          200,-Kč / 2 dílny

 

Cena  vychází z cen materiálů a z předpokládané spotřeby, s ohledem na to, že jsme už pokročilí a děláme stále složitější a složitější techniky. Cena kurzu je stanovena s ohledem na podporu současného zastupitelstva.

Dřevořezba není v ceně celého cyklu, bude se platit individuálně podle druhu výrobku – různé tvary jsou různě náročné a tedy i jejich cena je různá. Platit se tedy bude na místě po domluvě s lektorem.

Závazně se přihlásit  je možné na celý cyklus i na jednotlivé techniky vždy alespoň týden předem na adresách:

zina.liskova@seznam.cz , hanajuranek@volny.cz , nebo na tel. 603 255 879, 776 099 619.

Dílny mají omezenou kapacitu účastníků z prostorových důvodů. Přednost mají účastníci celého cyklu.

 

Těšíme se na Vás.   Zina Lišková, Hana Juránková

Novinky e-mailem