SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2017 - POSLEDNÍ TERMÍNY SVOZU

13. 11. 2017 | Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme pro Vás připravili pilotní projekt svozu bioodpadu. Termíny přistavení kontejneru byly stanoveny od května do října, ale vzhledem k vysokému zájmu bude pro Vás i v listopadu přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad na sběrné místo křižovatky U Kaple x K Bukovinám.

Poslední letošní sběr bioodpadu se bude konat v čase od 8:00 do 12:00 hod. a to v sobotu 18.11.2017 a 25.11.2017.

Místo: křižovatka ulic U Kaple x K Bukovinám

Co do bioodpadu patří:

Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.

Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm), drny.

 

Spalování suchého rostlinného odpadu je možné:

  • duben – říjen                     každý den mimo neděli od 8:00 hod. do 19:00 hod.
  • listopad – březen              každý den mimo neděli od 8.00 hod. do 16:00 hod.

Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc na tel. číslo 546 214 444

Děkujeme, že při likvidaci vašeho zahradního odpadu nezamořujete své okolí kouřem!

V případě dotazů, připomínek nebo návrhů mě neváhejte kontaktovat na: 724 150 602, starosta@brno-kninicky.cz

 

Martin Žák, starosta

Novinky e-mailem