Informace o dani z nemovitostí na rok 2017

Na základě zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění, zůstávají základní sazby daně v roce 2017 stejné jako v roce 2016.

pozemky:

předmět daně r. 2017
u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů (§ 6 odst.1 písm.a) 0,75%
u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb (§ 6 odst.1 písm. b) 0,25%
u zpevněných ploch užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství (m2)(§ 6 odst. 2 písm. a) 1 Kč
u zpevněných ploch užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost (m2) (§ 6 odst. 2 písm. a) 5 Kč
u stavebních pozemků (m2) (§ 6 odst. 2 písm. b) 2,00 Kč
u ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně (m2)  (§ 6 odst. 2 písm. c) 0,20 Kč
u zastavěných ploch a nádvoří (m2) (§ 6 odst. 2 písm. d) 0,20 Kč

 

 

stavby a jednotky:

předmět daně r. 2017
u budovy obytného domu za m2 zastavěné plochy (§ 11 odst. 1 písm. a) 2 Kč
u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy za m2 zastavěné plochy  (§ 11 odst. 1 písm. a) 2 Kč
u budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu užité pro rodinnou rekreaci za m2 zastavěné plochy (§ 11 odst. 1 písm. b) 6 Kč
u budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáže, za m2 zastavěné plochy (§ 11 odst. 1 písm. b) 2 Kč
u garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převážná část podlahové plochy je užívaná jako garáž za m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy   (§ 11 odst. 1 písm. c) 8 Kč
u zdanitelné stavby a u zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívaná k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství za m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy (§ 11 odst. 1 písm. d)                                                                            
2 Kč
u zdanitelné stavby a u zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívaná k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě a ostatním druhům podnikání za m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy  (§ 11 odst. 1 písm. d)
10 Kč
u ostatní zdanitelné stavby za m2 zastavěné plochy (§ 11 odst. 1 písm. e) 6 Kč
u ostatní zdanitelné jednotky za m2 upravené podlahové plochy (§ 11 odst. 1 písm. f) 2 Kč

 

 

 

 

Na území města Brna jsou v současné době pro výpočet daně v platnosti tyto koeficienty:

3,5 (dle § 6 odst. 4 písm.a) a § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí)
u budovy obytného domu vč. jejich příslušenství, jednotky a stavební pozemky.
1,5 (dle § 11 odst. 3 písm.b) zákona o dani z nemovitých věcí stanoven vyhláškou č. 10/1996)
u budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu využívané pro rodinnou  rekreaci;
u budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám;
u garáže vystavěné  odděleně  od  budov  obytných  domů  a u jednotky, jejíž převážná část podlahové
plochy  je užívaná jako garáž;
u zdanitelné stavby a jednotky, jejíchž převážná část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo
podlahové plochy jednotky je užívaná k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním
hospodářství, v průmyslu,stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě a ostatním
druhům  podnikání.

 

 

 

Místní koeficient dle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí,  statutární město Brno nezavedlo.

 

 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj má celé číslo účtu daně z nemovitostí 7755-77628621/0710.

 


Průměrné základní ceny zemědělských pozemků podle k.ú. platné pro rok 2017
(dle vyhlášky Ministerstva zemědělství  ČR č. 298/2014 Sb., v platném znění)

Kód k.ú. Katastr Kč/m2 FÚ pro Jihomoravský kraj
612006 Bohunice 12,94 Územní pracoviště Brno IV
608505 Bosonohy 10,91 ÚzP Brno IV
612227 Brněnské Ivanovice 9,52 ÚzP Brno II
611778 Bystrc 7,75 ÚzP Brno IV
610771 Černá Pole 11,90 ÚzP Brno III
611263 Černovice 11,24 ÚzP Brno II
612111 Dolní Heršpice 14,06 ÚzP Brno II
633895 Dvorska 11,50 ÚzP Brno II
612243 Holásky 11,24 ÚzP Brno II
612065 Horní Heršpice 14,90 ÚzP Brno II
610844 Husovice 11,04 ÚzP Brno III
654132 Chrlice 11,59 ÚzP Brno II
655856 Ivanovice 10,54 ÚzP Brno III
658201 Jehnice 8,35 ÚzP Brno III
610542 Jundrov 5,58 ÚzP Brno IV
611905 Kníničky 7,84 ÚzP Brno IV
610313 Kohoutovice 3,40 ÚzP Brno IV
611026 Komárov 11,72 ÚzP Brno II
610585 Komín 10,26 ÚzP Brno IV
611484 Královo Pole 8,94 ÚzP Brno III
610887 Lesná 6,30 ÚzP Brno III
612405 Líšeň 12,50 ÚzP Brno II
612499 Maloměřice 8,15 ÚzP Brno III
611743 Medlánky 9,11 ÚzP Brno III
610003 Město Brno 1,86 ÚzP Brno I
611701 Mokrá Hora 9,67 ÚzP Brno III
610283 Nový Lískovec 2,96 ÚzP Brno IV
612553 Obřany 7,70 ÚzP Brno III
712680 Ořešín 8,70 ÚzP Brno III
610208 Pisárky 5,15 ÚzP Brno I
611379 Ponava 13,93 ÚzP Brno III
612146 Přízřenice 14,49 ÚzP Brno II
611646 Řečkovice 8,65 ÚzP Brno III
611565 Sadová 7,82 ÚzP Brno III
612286 Slatina 14,89 ÚzP Brno II
751910 Soběšice 4,74 ÚzP Brno III
610089 Staré Brno 9,75 ÚzP Brno I
612014 Starý Lískovec 12,75 ÚzP Brno IV
610330 Stránice 10,96 ÚzP Brno I
610186 Štýřice 13,46 ÚzP Brno I
610950 Trnitá 14,02 ÚzP Brno I
612171 Tuřany 11,20 ÚzP Brno II
775550 Útěchov u Brna 4,78 ÚzP Brno III
610372 Veveří 13,31 ÚzP Brno I
610704 Zábrdovice 13,18 ÚzP Brno I
610470 Žabovřesky 9,66 ÚzP Brno IV
795674 Žebětín 9,89 ÚzP Brno IV
611115 Židenice 8,42 ÚzP Brno II

Novinky e-mailem