Kapitoly z historie

 • Staré Kníničky

  Staré Kníničky

  Malebné svratecké údolí od nepaměti lákalo milovníky přírody zejména z nedalekého města Brna k rekreačním procházkám. Až do roku 1939 procházeli výletníci kolem vesnice Kníničky, rozprostírající se na levém břehu Svratky původně kolem obdélníkové návsi. Patřily k ní dva mlýny a stoupa.

 • Pamětní kniha
 • Historické fotografie
 • Kníničská přehrada

  Kníničská přehrada

  Kníničská přehrada byla součástí projektů údolních přehrad na Moravě, který v roce 1914 vypracoval profesor české techniky v Brně Vladimír List na základě důkladného průzkumu moravských toků. Na Svratce počítal tento projekt se dvěmi již zmíněnými většími přehradami u Víru a u Kníniček.

 • Nové Kníničky

  Nové Kníničky

  O osudu staré obce Kníniček bylo nezvratně rozhodnuto. Po schválení polohového plánu nové obce Kníniček při silnici Bystrc-Kuřim začala v roce 1935 výstavba nových domů. Nová školní budova byla vysvěcena 28. srpna 1938 a 11. září 1938 zasedly kníničské děti poprvé do nových lavic. V roce 1939 byla zahájena stavba dalších obecních budov – obecni kanceláře, hasičské zbrojnice, kaple (rotunda) a chudobince. Život v nově vystavěné obci však začal v nepříznivých podmínkách druhé světové války.