Územně plánovací a dopravní komise

RNDr. Petr Firbas – předseda komise

Ing. Martin Pelánek – člen komise


Ing. Ladislav Horváth – člen komise
JUDr. Jana Turoňová – člen komise

Novinky e-mailem