Kninicky.cz - Aktuality kninicky.eu/aktuality/ cs SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2017 - POSLEDNÍ TERMÍNY SVOZU Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme pro Vás připravili pilotní projekt svozu bioodpadu. Termíny přistavení kontejneru byly stanoveny od května do října, ale vzhledem k vysokému zájmu bude pro Vás i v listopadu přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad na sběrné místo křižovatky U Kaple x K Bukovinám. kninicky.eu/aktuality/sber-bioodpadu-v-mc-brno-kninicky-v-roce-1 Nález dámských náramkových hodinek V pondělí 30.10.2017 byly nalezeny u bývalé prodejny NOMIPLAST při areálu VUT dámské náramkové hodinky. Majitel si je může vyzvednout na úřadě městské části. Bližší informace na tel. 724 150 602. kninicky.eu/aktuality/nalez-damskych-naramkovych-hodinek Srdečně Vás zveme na Kníničský advent 2017 Městská část Brno-Kníničky pořádá tradiční „Kníničský advent“ spojený s Vánočním jarmarkem, který se bude konat v sobotu 02.12.2017 od 13:00 hodin před budovou Mateřské školky, Ondrova 17/25, Brno. Tímto bychom rádi pozvali všechny zájemce, stánkaře s lidovou tvorbou, řemeslníky původních řemesel, výrobce a prodejce stylového rukodělného zboží (keramika, sklo, kůže, domácí potravinářské produkty atd.) k účasti na „Kníničském adventu 2017“. Vítáno je i předvedení Vaší činnosti. Další informace viz přiložená pozvánka. kninicky.eu/aktuality/srdecne-vas-zveme-na-kninicsky-advent-2017 Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků pro potřebu ořezu příp. odstranění dřevin bližší informace naleznete v přiloženém letáku. kninicky.eu/aktuality/upozorneni-vlastnikum-ci-uzivatelum-pozemku-pro-potrebu-orezu-prip-odstraneni-drevin Rukodělné dílny v Kníničkách pořádané ÚMČ Kníničky 4.10. až 13.12. 2017 Dílny se budou konat jako obvykle vždy ve středu od 18 do 21 hodin v dílně v prvním patře krčku školní budovy v Kníničkách. Vchod z ulice U kaple. Náplň jednotlivých dílen (počet večerů na jednotlivé techniky je možné po vzájemné dohodě upravit) : kninicky.eu/aktuality/rukodelne-dilny-v-kninickach-poradane-umc-kninicky-4-10-az-13-12-2017 Dny otevřených dveří - exkurze v ČOV Brno - Modřice Přijďte se podívat na jednu z nejmodernějších čistíren odpadních vod ve střední Evropě! Dovolujeme si Vás pozvat na Dny otevřených dveří, které se budou konat v průběhu měsíce září ve dnech - viz přízpěvek. kninicky.eu/aktuality/dny-otevrenych-dveri-exkurze-v-cov-brno-modrice INFORMACE k investiční akci společnosti E.ON Distribuce, a.s. „REKONSTRUKCE VN, NN, DTS I V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY“ Vážení občané, mnozí z Vás v poslední době obdrželi poštou „Žádost o souhlas se stavbou, schválení, podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ a/nebo „Žádost o stanovisko (vyjádření) k vydání územního rozhodnutí a realizaci stavby“ kninicky.eu/aktuality/informace-k-investicni-akci-spolecnosti-e-on-distribuce-a-s-rekonstrukce-vn-nn-dts-i-v-mestske-casti-brno-kninicky Obnovení aplikace společnosti Brněnské komunikace a.s. Brňáci pro Brno, která má za úkol zkvalitnit proces oprav místních komunikací + silnic II. a III. třídy. Jedná se o aplikaci společnosti Brněnské komunikace a.s., Brňáci pro Brno, která umožňuje občanům upozornit na závady na místních komunikacích nebo na silnicích II. a III. třídy, které jsou ve správě BKOM. Informace, které v aplikaci sdělíte, příslušný technik společnosti Brněnské komunikace a.s. prověří a v případě oprávněnosti požadavku zajistí opravu závady. kninicky.eu/aktuality/obnoveni-aplikace-spolecnosti-brnenske-komunikace-a-s-brnaci-pro-brno-ktera-ma-za-ukol-zkvalitnit-proces-oprav-mistnich-komunikaci-silnic-ii-a-iii-tridy Kam s použitými pneumatikami? Potřebujete se zbavit bezplatně starých pneumatik? Máte několik možností jak zlikvidovat staré pneumatiky - viz příloha. kninicky.eu/aktuality/kam-s-pouzitymi-pneumatikami Nové termíny svozu odpadu Brno-Kníničky (změna svozových dní) V příloze naleznete rozpis svozu odpadů jednotlivých ulic v MČ Kníničky, které jsou platné od 1.4.2017 kninicky.eu/aktuality/nove-terminy-svozu-odpadu-brno-kninicky-zmena-svozovych-dni 45 tisíc popelnic a kontejnerů v Brně čeká čištění Po brněnských ulicích začíná tento týden jezdit speciální vozidlo na mytí kontejnerů a popelnic. S jeho pomocí společnost SAKO očistí většinu černých nádob na směsný komunální odpad ve městě. Vymývání bude probíhat v období od března do října, kdy bude očištěno více než 45 tisíc odpadových nádob. kninicky.eu/aktuality/45-tisic-popelnic-a-kontejneru-v-brne-ceka-cisteni ruČka Rukodělné dílny v Kníničkách pořádané ÚMČ Kníničky 11.1. až 27.4. 2017 Dílny se budou konat jako obvykle vždy ve středu od 18 do 21 hodin v učebně č. 1 v prvním patře krčku školní budovy v Kníničkách. Vchod z ulice U kaple. kninicky.eu/aktuality/rucka-rukodelne-dilny-v-kninickach-poradane-umc-kninicky Šalinkarty od ledna v novém Od 1. ledna 2017 budou ve městě Brně spuštěny dvě důležité novinky týkající se šalinkaret, tedy předplatních jízdenek na městskou hromadnou dopravu. Všichni, co v Brně platí za odpad (občané i majitelé zdejších nemovitostí) budou mít možnost požádat si o příspěvek na elektronickou roční základní nepřenosnou šalinkartu pro zóny 100+101. Příspěvek ve výši 1 425 korun schválili v polovině října 2016 zastupitelé a má několik podmínek, které musí žadatel splnit. kninicky.eu/aktuality/salinkarty-od-ledna-v-novem Malí stárci a Kníničská chasa PF2017 PF naleznete v odkazu kninicky.eu/aktuality/mali-starci-a-kninicska-chasa-pf2017 Kníničský advent 2016 - video V odkazu naleznete video z Kníničského adventu 2016 (Čertovská jízda, adventní trhy a adventní koncert v Kníničkách). kninicky.eu/aktuality/kninicsky-advent-2016-video Rukodělné dílny v Kníničkách pořádané ÚMČ Kníničky 5.10. 2016 až 4.1.2017 Dílny se budou konat jako obvykle vždy ve středu od 18 do 21 hodin v učebně č. 1 v prvním patře krčku školní budovy v Kníničkách. Vchod z ulice U kaple. kninicky.eu/aktuality/rukodelne-dilny-v-kninickach-poradane-umc-kninicky-5-10-2016-az-4-1-2017 CO NEDĚLAT, KDYŽ NASTANE BLACKOUT? Více naleznete v přiloženém letáku. kninicky.eu/aktuality/co-nedelat-kdyz-nastane-blackout Český veslařský klub v Brně přijme dívky a chlapce ve věku 10-18 let. Více v příloze a na www.cvkbrno.cz kninicky.eu/aktuality/cesky-veslarsky-klub-v-brne Výsledky komunálních voleb v MČ Brno-Kníničky Pro zobrazení výsledku, klikněte na odkaz. kninicky.eu/aktuality/vysledky-komunalnich-voleb-v-mc-brno-kninicky Tradiční Tříkrálová sbírka -pořádaná Charitou České republiky se v Kníničkách uskutečnila dne 11.1.2014. kninicky.eu/aktuality/tradicni-trikralova-sbirka-1