Kninicky.cz - Aktuality kninicky.eu/aktuality/ cs Oznámení o době a místě konání voleb kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb Oznámení - Cyklostezka z Jinačovic do Brna-Kníniček Stavba cyklostezky z Jinačovic do Brna-Kníniček (v údolí Mnišího potoka) byla zahájena. Na staveniště platí zákaz vstupu ve všední dny a soboty v době od 7 do 18 hod., mimo uvedenou dobu lze vstoupit pouze na vlastní nebezpečí!! Děkujeme, že uvedené dodržujete. kninicky.eu/aktuality/oznameni Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. kninicky.eu/aktuality/informace-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-pro-obcany-kteri-prijimaji-televizi-pres-antenu Hledáme nové motivy pro letošní vizuál Brněnských Vánoc a potřebujeme vaši pomoc! Vloni jsme použili motivy, které barevně odkazovaly k Vánocům a motivy pak k Brnu. Letos bychom rádi tyto motivy rozšířili i za hranice centra a „vypletli“ vzory, které odkazují k jednotlivým městským částem a čtvrtím. kninicky.eu/aktuality/hledame-nove-motivy-pro-letosni-vizual-brnenskych-vanoc-a-potrebujeme-vasi-pomoc NABÍDKA PRÁCE - ZŠ A MŠ ROZDROJOVICE HLEDÁ PANÍ NA ÚKLID ZŠ a MŠ Rozdrojovice hledá zástup paní na úklid. Jedná se o práci na poloviční úvazek, úklid probíhá v odpoledních až podvečerních hodinách. V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím pana ředitele Mgr, Jiřího Fidrmuce na telefoním čísle 732 223 559, nebo na emailové adrese: zakladniskola@zsmsrozdrojovice.cz, fidrmuc@zsmsrozdrojovice.cz kninicky.eu/aktuality/nabidka-prace-zs-a-ms-rozdrojovice-hleda-pani-na-uklid SOPKa, z.s. vyhlašuje 10. ročník soutěže ve vaření hovězího guláše na otevřeném ohni GULÁŠ JAKO OD BABIČKY dne 18. září 2021 na hřišti na Dolních Loukách. Sraz všech soutěžících v 11.00 hod. Ochutnávka a hodnocení uvařených zázraků od 15.30 hodin. kninicky.eu/aktuality/pozvanka-na-akci-gulas-jako-od-babicky Vybraná sběrná střediska odpadu v Brně odebírají staré pneumatiky zdarma Od začátku června mohou Brňané celkem na dvaceti šesti sběrných střediscích odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma a týká se jak pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat staré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích a služba byla zpoplatněna částkou 55,- Kč za pneumatiku s diskem a 30,- Kč za pneumatiku bez disku. kninicky.eu/aktuality/vybrana-sberna-strediska-odpadu-v-brne-odebiraji-stare-pneumatiky-zdarma Otevření dětského hřiště na Dolních Loukách Vážení sousedé, od soboty 05.06.2021 jsme opět otevřeli zrekonstruované dětské hřiště na Dolních Loukách. Přejeme příjemnou zábavu. ÚMČ Brno-Kníničky kninicky.eu/aktuality/otevreni-hriste-na-dolnich-loukach Ztráty a nálezy Ve čtvrtek 03.06.2021 byly nalezeny klíče na ulici K Bukovinám v blízkosti hřiště u tělocvičny. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196. kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-4 Uzavření tělocvičny Tělocvična městské části Brno-Kníničky bude až DO ODVOLÁNÍ I NADÁLE UZAVŘENA. Současná opatření vlády sice za podmínek omezení počtu osob, platných testů, či prodělaného očkování provoz umožňují, nicméně městská část vzhledem k absenci správce tělocvičny není schopna podmínky provozu kontrolovat. Po konzultaci konkrétních podmínek provozu kníničské tělocvičny s úředníky Krajské hygienické stanice nebyl provoz tělocvičny městské části povolen. Navíc za případné sankce spojené s nedodržováním opatření vlády by byla dle poskytnutých informací odpovědna městská část nikoliv uživatelé tělocvičny. Děkujeme za pochopení. kninicky.eu/aktuality/uzavreni-telocvicny-1 Ztráty a nálezy V sobotu 22.5.2021 byly nalezeny klíče na ulici Hluboček. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196. kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-3 Umístění nových naučných prvků Zveřejňujeme tip na zpestření vašich procházek s dětmi. kninicky.eu/aktuality/umisteni-novych-naucnych-prvku Ztráty a nálezy V neděli 11.4.2021 byl nalezen klíč na školním hřišti u tělocvičny. K vyzvednutí v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky. kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-2 V Brně startuje plošný sběr bioodpadu! V průběhu dubna v Brně začne systematický sběr biologicky rozložitelného odpadu. Do areálu městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno již bylo navezeno všech 1 000 kusů biopopelnic, které budou umísťovány na vybraná stanoviště v ulicích města. kninicky.eu/aktuality/v-brne-startuje-plosny-sber-bioodpadu Oznámení o uzavření dětského hřiště Dolní Louky kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-uzavreni-detskeho-hriste-dolni-louky Dobrovolníkům „Ukliďme Česko“ nabízí SAKO Brno pytle pro úklidové akce Pod heslem „Ukliďme Česko: nevzdáváme to“ se v sobotu 27. března koná další ročník akce, jejímž smyslem je zapojit co nejvíce dobrovolníků do úklidu nelegálních skládek či volně pohozených odpadků z měst a z přírody. kninicky.eu/aktuality/dobrovolnikum-uklidme-cesko-nabizi-sako-brno-pytle-pro-uklidove-akce Informace občanům ve věci ochrany kvetoucích konikleců v přírodní rezervaci Kamenný vrch kninicky.eu/aktuality/informace-obcanum-ve-veci-ochrany-kvetoucich-koniklecu-v-prirodni-rezervaci-kamenny-vrch SAKO Brno vydává doporučení pro veřejnost k nakládání s použitým respirátorem a testovací sadou Povinné nošení respirátorů a hlavně začátek povinného testování zaměstnanců ve firmách s sebou nese zvýšené množství tohoto odpadu a manipulace s ním. Ve snaze přispět k minimalizaci rizika nákazy a předejít nesprávnému zacházení, vydává společnost SAKO Brno aktualizované doporučení pro firmy a občany, jak nakládat s použitými respirátory a testovacími sadami. kninicky.eu/aktuality/sako-brno-vydava-doporuceni-pro-verejnost-k-nakladani-s-pouzitym-respiratorem-a-testovaci-sadou OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. kninicky.eu/aktuality/oznameni-ceskeho-statistickeho-uradu-ze-dne-9-2-2021-o-konani-scitani-lidu-domu-a-bytu-v-roce-2021-v-ceske-republice Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky kninicky.eu/aktuality/prezident-republiky-vyhlasil-na-dny-8-a-9-rijna-2021-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-rozhodnutim-publikovanym-ve-sbirce-zakonu-pod-c-611-2020-sb