Úsek finanční a majetkový

mob.:602 238 389

Bc. Denisa Kocmánková

tel.: 546 210 216
e-mail: financni@brno-kninicky.cz

Bc. Martina Suchánková
tel.: 546 221 550
e-mail: suchankova@brno-kninicky.cz