Koronavirus informace

!!Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí!!

DOPORUČENÍ obyvatelům starším 70 let
Nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné péče

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.brno.cz/koronavirus

http://krizport.firebrno.cz/