Úřední deska

Název oznámení Platnost od–do

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Více informací

19.11.2019-5.12.2019

Stanovisko

k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - Návrh změny Územního plánu města Brna B5/18-CM, MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice, k.ú. Židenice, lokalita Viniční-Šedova

Více informací

19.11.2019-5.12.2019

Konkurzní řízení

ředitel/ka Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace

Více informací

19.11.2019-5.12.2019

Záměr obce

Více informací

19.11.2019-5.12.2019

Nabídkové řízení na prodej

pozemku o výměře 792 m2 v Brně, k.ú. Stránice

Více informací

19.1.2019-25.1.2020

Záměr obce

Více informací

7.11.2019-25.11.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

na funkční místo vedoucí úřadu MŠ (tajemník/ce ÚMČ)

Více informací

6.11.2019-21.11.2019

Veřejná vyhláška-veřejné projednání

Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B2/19-CM - MČ Brno-střed, k.ú. Pisárky - multifunkční hala v areálu BVV

Více informací

1.11.2019-13.12.2019

Veřejná vyhláška-veřejné projednání

Návrhů změn Územního plánu města Brna vybraných ke zkrácenému postupu pořízení

Více informací

24.10.2019-6.12.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025

Více informací

22.10.2019-30.9.2020

Veřejná vyhláška-veřejné projednání

Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II MČ Brno-Jehnice, ul. Blanenská, upraveného dle par. 51 odst. 1 stavebního zákona včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

Více informací

18.10.2019-27.11.2019

Upozornění pro občany

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Více informací

17.10.2019-31.12.2019

předchozí 1 2

Novinky e-mailem