Úřední deska

Název oznámení Platnost od–do

Záměr obce

Více informací

24.6.2019-10.7.2019

Oznámení zahájení územního řízení

Rozdrojovice, Za Humny, úpr. DTS, NN

Více informací

17.6.2019-3.7.2019

Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky

Více informací

14.6.2019-25.6.2019

Veřejná vyhláška

veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM Areál Jaselských kasáren, upraveného dle par. 51 odst. 1 stavebního zákona

Více informací

14.6.2019-24.7.2019

Záměr obce

Více informací

14.6.2019-1.7.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Více informací

10.6.2019-26.6.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

zkrácený úvazek 20 hod./týdně

Více informací

10.6.2019-26.6.2019

Veřejná vyhláška

veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B2/18-RP-Rooseveltova, MČ Brno-střed, k.ú. Město Brno a Návrhu změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno RP MPR 1/18-Rooseveltova

Více informací

27.5.2019-8.7.2019

Veřejná vyhláška

Návrh změny Územního plánu města Brna B50/07-II MČ Brno-Jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravská včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Více informací

22.5.2019-8.7.2019

Veřejná vyhláška

Návrh změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Více informací

22.5.2019-8.7.2019

Záměr obce

Více informací

19.12.2018-31.12.2019

Oznámení

Více informací

21.9.2018-21.9.2019

předchozí 1 2

Novinky e-mailem