Úřední deska

Název oznámení Platnost od–do

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí č. 6/2020

Metropolitní síť Brno-Kníničky

Více informací

4.6.2020-22.6.2020

Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost

ve věci řízení o umístění stavby nazvané ,,104001787 - Brno, K Bukovinám, rekonstrukce VN, NN, DTS II"

Více informací

1.6.2020-17.6.2020

Opatření obecné povahy č. 4/2020

Změna Územního plánu města Brna B1/17-CM, MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k.ú. Líšeň, k.ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno

Více informací

1.6.2020-17.6.2020

Opatření obecné povahy č. 3/2020

Změna Územního plánu města Brna B2/19-CM, MČ Brno-střed, k.ú. Pisárky, Multifunkční hala v areálu BVV

Více informací

1.6.2020-17.6.2020

Zápis ze Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky VIII/16

Více informací

28.5.2020-15.6.2020

Záměr obce

prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Více informací

28.5.2020-15.6.2020

Závěrečný účet MČ Brno - Kníničky

Více informací

28.5.2020-15.6.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Více informací

28.5.2020-15.6.2020

Veřejná vyhláška - zrušení

veřejného projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území ve středu 17. června 2020 v 16:00 hod v sále Zastupitelstva města Brna Dominikánské nám. 1. Brno.

Více informací

27.5.2020-12.6.2020

Veřejná vyhláška

veřejná projednání návrhu Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Více informací

25.5.2020-2.7.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Více informací

25.5.2020-10.6.2020

Veřejná vyhláška

veřejné projednání změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská, upraveného dle § 51 odst. 1 stavebního zákona včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Více informací

25.5.2020-16.7.2020

předchozí 1 2

Novinky e-mailem