Kulturní komise

Tomáš Hrdlička – předseda komise

Petra Pumprlová, DiS. – člen komise