Kninicky.cz - Aktuality kninicky.eu/aktuality/ cs Pozvánka na výstavu Jak se dýchá v Brně? Urban centrum Brno si vás v termínu od 20. 9. do 13. 10. 2023 dovoluje pozvat do Urban centra na výstavu Jak se dýchá v Brně, aneb máš šajnu o luftu ve štatlu? kninicky.eu/aktuality/pozvanka-na-vystavu-jak-se-dycha-v-brne Pozvánka na 9. SOUSEDSKÝ PÉTANQUE Městská část Brno-Kníničky vás srdečně zve na 9. SOUSEDSKÝ PÉTANQUE, který se bude konat v neděli dne 24.09.2023 na hřišti Dolní louky. Registrace týmů 13:30-14:00 hod. Prosíme zájemce o včasný příchod k registraci. Začátek hry ve 14:00 hodin. Další informace v přiložené pozvánce. Těšíme na setkání. kninicky.eu/aktuality/pozvanka-na-9-sousedsky-petanque II. etapa rekonstrukce vedení el. energie a budování metropolitní sítě Vážení sousedé, v příloze naleznete informace ohledně dohodnutého průběhu prací spojených s pokládkou nových elektrických rozvodů a chrániček optického kabelu pro vysokorychlostní internet a televizi v ulicích Přehradní, Šikulova a části ulic Rekreační a U Památníku. kninicky.eu/aktuality/ii-etapa-rekonstrukce-vedeni-el-energie-a-budovani-metropolitni-site Ztráty a nálezy Byly nalezeny klíče s ovladačem na cestě u řeky. K vyzvednutí na úřadě MČ Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno. Tel. 546 223 196. kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-5 MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V BRNĚ V ROCE 2023 Rádi bychom Vás upozornili na blížící se den splatnosti poplatku za komunální odpad ve městě Brně, kterým je poslední květnový den, 31.5.2023. kninicky.eu/aktuality/mistni-poplatek-za-komunalni-odpad-v-brne-v-roce-2023 Hlášení k datovým schránkám Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. kninicky.eu/aktuality/hlaseni-k-datovym-schrankam Změny v třídění v Brně! Od začátku září v Brně třídíme jinak. NOVĚ patří do žlutých kontejnerů také konzervy a kovové obaly od potravin. Takže nejenom hliníkové nápojové plechovky a krabice od mléka, ale též konzervy, víčka od jogurtů a zavařenin, psí a kočičí konzervy, plechovky od čaje, 5l soudky od piva (prázdné) a další. kninicky.eu/aktuality/zmeny-v-trideni-v-brne Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin Společnost EG.D, a.s informuje o nezbytných opatřeních v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy viz Příloha. V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci společnosti EG.D, a.s. anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky. Na základě zjištění porušení právních předpisů může energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu. kninicky.eu/aktuality/upozorneni-vlastnikum-ci-uzivatelum-nemovitosti-pozemku-na-potrebu-orezu-prip-odstraneni-drevin Seniorská obálka tzv. I.C.E. karta Naše městská část se zapojila do projektu seniorské obálky. Tzv. I.C.E. karta slouží záchrannému systému pro rychlé získání informací o pacientovi, kterého vyzvedávají v ohrožení života přímo u něj doma. kninicky.eu/aktuality/seniorska-obalka MČ Brno-Kníničky nabízí pronájem učebny kninicky.eu/aktuality/mc-brno-kninicky-nabizi-pronajem-uceben