Kninicky.cz - Aktuality kninicky.eu/aktuality/ cs Obec Rozdrojovice Vás srdečně zve na koncert skupiny MÁTA Koncert v Rozdrojovicích se uskuteční v neděli 26. května 2024 od 18:00 hodin. kninicky.eu/aktuality/obec-rozdrojovice-vas-srdecne-zve-na-koncert-skupiny-mata Pozvánka na dětský den MČ Brno-Kníničky vás zve 31. května 2024 od 15.00 h na DĚTSKÝ DEN, který proběhne tradičně v místě Sportovního areálu Dolní louky v Kníničkách. Děti se mohou těšit na bohatý program, skákací hrad, malování na obličej, zábavná stanoviště a občerstvení. Od 16.00 h začíná zábavný program WIKIHO SHOW - letní zmrzlinohrátky. PŘIJĎTE VČAS. Pozvánku naleznete v příloze. kninicky.eu/aktuality/pozvanka-na-detsky-den-2 Uzavírka účelové komunikace Z důvodu plánovaných výkopových prací při provádění nových rozvodů plynu bude od čtvrtka 09.května po dobu cca 10 dní uzavřena účelová komunikace navazující na křižovatku ulic Nová a K Bukovinám (polní cesta vedoucí za objekty rodinných domů na ulici K Bukovinám). Děkujeme za pochopení. kninicky.eu/aktuality/uzavirka-ucelove-komunikace Svoz komunálního odpadu pro ulici K Bukovinám Pro svoz komunálního odpadu občanů bydlících na ulici K Bukovinám, kde právě probíhají výkopové práce, společnost SAKO přistavila černé kontejnery. Jsou umístěny na křižovatkách ulice K Bukovinám s ulicemi Nová, U Kaple a U Památníku. Prosíme občany, kterým společnost SAKO nyní nevyváží popelnice, aby komunální odpad nosili do těchto kontejnerů. Děkujeme za pochopení. kninicky.eu/aktuality/svoz-komunalniho-odpadu-pro-ulici-k-bukovinam Týden pro rodinu 2024 V rámci celorepublikové kampaně Týden pro rodinu 2024 Oddělení prorodinné politiky Odboru zdraví MMB oslovilo řadu brněnských organizací, mezi kterými myšlenka Týdne pro rodinu našla veliký ohlas a rozhodly se ji podpořit řadou různorodých akcí, které jsou pro svůj velký počet časově rozvrženy do celého měsíce května. kninicky.eu/aktuality/tyden-pro-rodinu-2024 Brno bez bariér 2024 Město Brno se snaží o vytváření přístupného prostředí pro bezpečný a zároveň samostatný pohyb všem uživatelům, bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti a zdravotní stav. V rámci kampaně Brno bez bariér Odbor zdraví MMB připravuje během roku řadu osvětových akcí, při kterých spolupracuje s organizacemi, které se těmito znevýhodněními zabývají. Pozvánky naleznete v příloze. kninicky.eu/aktuality/brno-bez-barier-2024 MHD v Kníničkách je opět v původním provozu Od dnešního dne jsou zastávky autobusu v Kníničkách opět na svém původním místě. kninicky.eu/aktuality/mhd-v-kninickach-je-opet-v-puvodnim-provozu Dopravní situace na ul. K Bukovinám Z důvodu zpoždění stavebních prací na stavbě rekonstrukce plynovodu, bude přechodné dopravní značení (zákaz vjezdu a zákaz zastavení) na části ulice K Bukovinám dočasně otočeno a zneplatněno. Prosím sledujte aktuální dopravní značení a neparkujte své automobily na této ulici dlouhodobě. kninicky.eu/aktuality/dopravni-situace-na-ul-k-bukovinam Rekontrukce rozvodů plynu v Kníničkách Od 02.04.2024 bude společnost GasNet, s.r.o. rekonstruovat rozvody plynu v takřka celém intravilánu Kníniček. V příloze naleznete předpokládaný průběh prací v ulicích Ondrova, K Lesu, U Památníku, K Bukovinám a Nová, včetně oznámení s mapovými podklady od společnosti Moravský plynostav a.s., která bude stavbu provádět. kninicky.eu/aktuality/rekontrukce-rozvodu-plynu-v-kninickach Od 1. března do konce května 2024 bude stavebně upravována křižovatka Přístavní x Obvodová. Předmětem realizace je stavební úprava křižovatky, instalace světelného signalizačního zařízení (SSZ) a úprava dopravního značení. Přechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizací pro nevidomé. K detekci vozidel budou sloužit indukční smyčky a virtuální detekční zóny. Řadič SSZ bude vybaven zařízením pro preferenci vozidel MHD. kninicky.eu/aktuality/od-1-brezna-do-konce-kvetna-2024-bude-stavebne-upravovana-krizovatka-pristavni-x-obvodova Těžba dřeva v chatové oblasti Osada Lesy města Brna oznamují, že v období od 19. 2. 2024 do 31. 3. 2024, v lokalitě brněnské přehrady v chatové oblasti Osada, bude probíhat těžba, při které budou odstraněny suché a nebezpečné stromy. Lokalita bude opatřena informačními cedulemi. Při pohybu osob bude třeba dbát zvýšené opatrnosti. kninicky.eu/aktuality/tezba-dreva-v-chatove-oblasti-osada Pozvánka na vernisáž - Brno (ne) známé Urban centrum Brno ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna Vás srdečně zve na výstavu Brno (ne)známé zahájenou vernisáží, která se uskuteční ve čtvrtek 18. ledna od 17 hodin v Urban centru. Výstavu fotografií uvede křest stejnojmenné knihy za účasti autorského týmu z KAM a historika architektury Vladimíra Šlapety. Samotná výstava potrvá do 15. března 2024. Více informací o této akci najdete v přiložené pozvánce kninicky.eu/aktuality/pozvanka-na-vernisaz-brno-ne-zname Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin. Společnost EG.D upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou a žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění proveďte podle přílohy tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. kninicky.eu/aktuality/upozorneni-vlastnikum-ci-uzivatelum-nemovitosti-na-potrebu-orezu-prip-odstraneni-drevin Hlášení k datovým schránkám Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. kninicky.eu/aktuality/hlaseni-k-datovym-schrankam Seniorská obálka tzv. I.C.E. karta Naše městská část se zapojila do projektu seniorské obálky. Tzv. I.C.E. karta slouží záchrannému systému pro rychlé získání informací o pacientovi, kterého vyzvedávají v ohrožení života přímo u něj doma. kninicky.eu/aktuality/seniorska-obalka