Kninicky.cz - Aktuality kninicky.eu/aktuality/ cs Pozvánka na dětský den Městská část Brno-Kníničky vás srdečně zve na dětský den, který se bude konat dne 3.6.2022 od 15:00 do 19:00 hod na hřišti Dolní Louky. Občerstvení bude zajištěno. Pozvánku naleznete v příloze. Těšíme se na vaši účast. kninicky.eu/aktuality/pozvanka-na-detsky-den MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V BRNĚ V ROCE 2022 Připomínáme, že výše poplatku v roce 2022 činí 670 Kč a splatnost je k 31.05.2022. kninicky.eu/aktuality/mistni-poplatek-za-komunalni-odpad-v-brne-v-roce-2022 Upozornění na zákaz parkování od 17.5.2022 Upozorňujeme, že od 17..5.2022 bude probíhat demontáž původních betonových sloupů elektrického vedení v ulicích K Bukovinám a U Památníku. Prosíme všechny spoluobčany, aby ve svém vlastním zájmu neparkovali svá vozidla na ulici K Bukovinám od křižovatky s ulicí U Památníku po křižovatku s ulicí Nová a na ulici U Památníku od křižovatky s ulicí K Bukovinám po křižovatku s ulicí Přehradní a řídili se tak zákazovými značkami umístěnými na komunikacích. kninicky.eu/aktuality/upozorneni-na-zakaz-parkovani-ve-dnech-17-19-5-2022 Pozvánka na slavnostní odhalení pamětní desky hudebního skladatele Jana Nováka Srdečně vás zveme na slavnostní odhalení pamětní desky hudebního skladatele Jana Nováka, které proběhne v sobotu 14. 5. 2022 v 15 hodin v Parku U Lva. Skladby Jana Nováka zazní v provedení Indigo Quartet. kninicky.eu/aktuality/pozvanka-na-slavnostni-odhaleni-pametni-desky-hudebniho-skladatele-jana-novaka Spolek TKR Kníničky-Bystrc upozorňuje Z důvodu přepojování sítě TKR bude v následujících 14 dnech docházet k výpadkům signálu televize. Neměli by mít dlouhotrvající charakter. Děkujeme za pochopení. kninicky.eu/aktuality/spolek-tkr-kninicky-bystrc-upozornuje Náborové akce - Policie ČR Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje pořádá ve dnech 20. května, 24. června, 22. července, 19. srpna, 16. září a 14. října workshop ,,Policistou na zkoušku 2022". Přijďte si vyzkoušet pod dohledem policistů vybrané policejní činnosti. Více viz příloha. kninicky.eu/aktuality/naborove-akce-policie-cr Co všechno je možné zažít v galerii? Ukáže festival Brno Art Week Umění vždy reflektovalo společenskou situaci i změny, se kterými se vypořádáváme. To bezesporu platí také o umění současném a festivalu Brno Art Week. Po pandemii covidu se proto značná část programu bude odehrávat opět v galeriích či veřejném prostoru – cílem letošního ročníku je upozornit na pestrost brněnské výtvarné scény a pomoci návratu publika do uměleckých institucí. Zároveň nelze zavírat oči před novou situací způsobenou válkou na Ukrajině. Program proto zohledňuje i ukrajinské uprchlíky jako důležitou návštěvnickou skupinu. kninicky.eu/aktuality/co-vsechno-je-mozne-zazit-v-galerii-ukaze-festival-brno-art-week Vítání občánků 2022 Kníničky Narození nového človíčka je vždy velkou radostnou událostí pro celou rodinu. Chtěli bychom se s vámi o tuto radost podělit a Vašeho nového člena rodiny přivítat mezi námi dne 21.05.2022 od 10 hod. kninicky.eu/aktuality/vitani-obcanku-2021-kninicky-2 Pozemky s nedostatečně identifikovanými vlastníky Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá občany, aby si na stránkách úřadu zkontrolovali, zda jim některý z "opuštěných" pozemků nepatří, které v případě že se k nim nikdo nepřihlásí v roce 2023 nenávratně propadnou státu. kninicky.eu/aktuality/pozemky-s-nedostatecne-identifikovanymi-vlastniky Jaro bez dluhů s DPMB Brněnský dopravní podnik nabízí lidem další možnost, jak se zbavit nezaplacených pokut. Připravil vlastní akci Jaro bez dluhů s DPMB kninicky.eu/aktuality/jaro-bez-dluhu-s-dpmb Válka na Ukrajině – ubytování uprchlíků, možnosti pomoci, kontakty a informace Souhrn nejdůležitějších informací, které se týkají ubytování uprchlíků z Ukrajiny a možností pomoci okupované zemi. Informace jsou pravidelně aktualizovány na základě komunikace s centrálními orgány a s Jihomoravským krajem. kninicky.eu/aktuality/valka-na-ukrajine-ubytovani-uprchliku-moznosti-pomoci-kontakty-a-informace Konkurz Brněnského Dětského Divadla Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční v neděli 1. května 2022 od 9:00 do 16:00 hod. v prostorách sálu/auly Gymnázia Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 16 let, resp. mládež do 18 let. Více informací v přiloženém letáčku. kninicky.eu/aktuality/konkurz-brnenskeho-detskeho-divadla Pozvánka do soutěže Moje Veličenstvo Kniha 2022 Organizace EkoCentrum Brno vyhlásila již 18. ročník soutěže o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Oblíbené Motto soutěže je: knihu dokáže vytvořit každý, vše potřebné máte u sebe doma! kninicky.eu/aktuality/pozvanka-do-souteze-moje-velicenstvo-kniha-2022 Poznejte svou kondici! Pokud jste se narodili v Brně v letech 1991 nebo 1992, máte ideální šanci si nechat anonymně změřit svou fyzickou kondici, kapacitu plic nebo složení těla. Vyšetření se uskutečňují zdarma v bohunickém kampusu Masarykovy univerzity, vědci z centra RECETOX MU tato data potřebují ke zhodnocení zdravotního stavu brněnské populace. Přihlaste se na info@celspac.cz nebo přes webové stránky www.celspac.cz. Děkujeme vám a těšíme se na vás. Team Centra RECETOX. kninicky.eu/aktuality/poznejte-svou-kondici VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj informuje. kninicky.eu/aktuality/vyber-danovych-priznani-k-dani-z-nemovitych-veci-v-roce-2022 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin Společnost EG.D, a.s informuje o nezbytných opatřeních v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy viz Příloha. V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci společnosti EG.D, a.s. anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky. kninicky.eu/aktuality/upozorneni-vlastnikum-ci-uzivatelum-nemovitosti-pozemku-na-potrebu-orezu-prip-odstraneni-drevin Oznámení - Cyklostezka z Jinačovic do Brna-Kníniček Stavba cyklostezky z Jinačovic do Brna-Kníniček (v údolí Mnišího potoka) byla zahájena. Na staveniště platí zákaz vstupu ve všední dny a soboty v době od 7 do 18 hod., mimo uvedenou dobu lze vstoupit pouze na vlastní nebezpečí!! Děkujeme, že uvedené dodržujete. kninicky.eu/aktuality/oznameni Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. kninicky.eu/aktuality/informace-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-pro-obcany-kteri-prijimaji-televizi-pres-antenu Vybraná sběrná střediska odpadu v Brně odebírají staré pneumatiky zdarma Od začátku června mohou Brňané celkem na dvaceti šesti sběrných střediscích odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma a týká se jak pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat staré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích a služba byla zpoplatněna částkou 55,- Kč za pneumatiku s diskem a 30,- Kč za pneumatiku bez disku. kninicky.eu/aktuality/vybrana-sberna-strediska-odpadu-v-brne-odebiraji-stare-pneumatiky-zdarma Ztráty a nálezy Ve čtvrtek 03.06.2021 byly nalezeny klíče na ulici K Bukovinám v blízkosti hřiště u tělocvičny. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196. kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-4