Kninicky.cz - Aktuality kninicky.eu/aktuality/ cs Poplatek ze psů za rok 2024 Vážení spoluobčané, připomínáme, že poplatek ze psů za rok 2024 je splatný ke dni 31.03.2024. Poplatek je možné zaplatit bezhotovostně na účet č. 19-17721621/0100 nebo na pokladně ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11, v úředních hodinách. Poplatek je možné zaplatit bezhotovostně na účet č. 19-17721621/0100 nebo na pokladně ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11, v úředních hodinách. kninicky.eu/aktuality/poplatek-ze-psu-za-rok-2024 Od 1. března do konce května 2024 bude stavebně upravována křižovatka Přístavní x Obvodová. Předmětem realizace je stavební úprava křižovatky, instalace světelného signalizačního zařízení (SSZ) a úprava dopravního značení. Přechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizací pro nevidomé. K detekci vozidel budou sloužit indukční smyčky a virtuální detekční zóny. Řadič SSZ bude vybaven zařízením pro preferenci vozidel MHD. kninicky.eu/aktuality/od-1-brezna-do-konce-kvetna-2024-bude-stavebne-upravovana-krizovatka-pristavni-x-obvodova Mezinárodní filmový festival o lidských právech 2024 - Jeden svět v Brně Ve dnech 21. - 28. března 2024 se bude v Brně konat mezinárodní festival o lidských právech Jeden svět. Plakát naleznete v příloze. kninicky.eu/aktuality/mezinarodni-filmovy-festival-o-lidskych-pravech-2024-jeden-svet-v-brne Informace finančního úřadu - Přiznání k dani z příjmu fyzických osob Finanční úřad Jihomoravského kraje informuje o možnosti využití infolinek speciálně zřízených finančním úřadem pro zodpovídání telefonických dotazů z oblasti daně z příjmu fyzických osob. kninicky.eu/aktuality/informace-financniho-uradu-priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob Těžba dřeva v chatové oblasti Osada Lesy města Brna oznamují, že v období od 19. 2. 2024 do 31. 3. 2024, v lokalitě brněnské přehrady v chatové oblasti Osada, bude probíhat těžba, při které budou odstraněny suché a nebezpečné stromy. Lokalita bude opatřena informačními cedulemi. Při pohybu osob bude třeba dbát zvýšené opatrnosti. kninicky.eu/aktuality/tezba-dreva-v-chatove-oblasti-osada Pozvánka na vernisáž - Brno (ne) známé Urban centrum Brno ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna Vás srdečně zve na výstavu Brno (ne)známé zahájenou vernisáží, která se uskuteční ve čtvrtek 18. ledna od 17 hodin v Urban centru. Výstavu fotografií uvede křest stejnojmenné knihy za účasti autorského týmu z KAM a historika architektury Vladimíra Šlapety. Samotná výstava potrvá do 15. března 2024. Více informací o této akci najdete v přiložené pozvánce kninicky.eu/aktuality/pozvanka-na-vernisaz-brno-ne-zname Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin. Společnost EG.D upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou a žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění proveďte podle přílohy tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. kninicky.eu/aktuality/upozorneni-vlastnikum-ci-uzivatelum-nemovitosti-na-potrebu-orezu-prip-odstraneni-drevin Hlášení k datovým schránkám Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. kninicky.eu/aktuality/hlaseni-k-datovym-schrankam Seniorská obálka tzv. I.C.E. karta Naše městská část se zapojila do projektu seniorské obálky. Tzv. I.C.E. karta slouží záchrannému systému pro rychlé získání informací o pacientovi, kterého vyzvedávají v ohrožení života přímo u něj doma. kninicky.eu/aktuality/seniorska-obalka