Kninicky.cz - Aktuality kninicky.eu/aktuality/ cs Zprůjezdnění ulice K Bukovinám Informujeme, že část ulice K Bukovinám (od křižovatky s ulicí U Kaple po křižovatku s ulicí Nová) je opět zprůjezdněná, ulice Nová už tedy neslouží pro obousměrný provoz. Žádáme všechny o dodržování pravidel silničního provozu a respektování dopravního značení. Děkujeme. kninicky.eu/aktuality/zprujezdneni-ulice-k-bukovinam Čištění místních komunikací Dne 06.12.2021 bude na části ulice U Památníku (od křižovatky s ulicí K Bukovinám po křižovatku s ulicí Rekreační) a na části ulice K Bukovinám (od křižovatky s ulicí Nová po křižovatku s ulicí U Památníku) probíhat čištění povrchů místních komunikací nutné pro finální ukončení stavebních prací společnosti EG.D, a.s. Prosíme neblokujte svými automobily tyto komunikace, zaparkovaná auta budou odtažena. Děkujeme za pochopení. kninicky.eu/aktuality/cisteni-mistnich-komunikaci Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 09.12.2021 od 07:00 do 16:00. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v orientačních mapkách v příloze/bíle označeno vypnuté vedení/. kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-24 UZAVŘENÍ ÚŘADU Úřad městské části Brno-Kníničky bude dne 09.12.2021 z technických důvodů uzavřen. kninicky.eu/aktuality/uzavreni-uradu Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 30.11.2021 od 08:00 do 16:00. Seznam dotčených nemovitostí naleznete v příloze. kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-23 KRVEFEST aneb za 4, 5 dl naděje pivo z malých pivovarů Daruj krev u sv. Anny, zachraň život… 1. – 12.11. 2021 kninicky.eu/aktuality/krvefest-aneb-za-4-5-dl-nadeje-pivo-z-malych-pivovaru Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 11.11.2021 od 10:00 do 16:00. kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-22 Oznámení o uzavření úřadu ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY bude ve dnech 25. a 27. 10.2021 z technických důvodů uzavřen. kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-uzavreni-uradu Vítání občánků 2021 Kníničky Narození nového človíčka je vždy velkou radostnou událostí pro celou rodinu. Chtěli bychom se s vámi o tuto radost podělit a Vašeho nového člena rodiny přivítat mezi námi dne 20.11.2021 od 10 hod. kninicky.eu/aktuality/vitani-obcanku-2021-kninicky-1 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve dnech 25.10.2021 od 8:00 do 16:00 a 27.10.2021 od 7:00 do 17:00. kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-21 Informace o plánovaných uzavírkách ulic V příloze naleznete informace o dohodnutém průběhu prací spojených s pokládkou nových elektrických rozvodů a chrániček optického kabelu pro vysokorychlostní internet a televizi v ulicích Místní, K Bukovinám a U Památníku. kninicky.eu/aktuality/informace-o-planovanych-uzavirkach-ulic Oznámení - Cyklostezka z Jinačovic do Brna-Kníniček Stavba cyklostezky z Jinačovic do Brna-Kníniček (v údolí Mnišího potoka) byla zahájena. Na staveniště platí zákaz vstupu ve všední dny a soboty v době od 7 do 18 hod., mimo uvedenou dobu lze vstoupit pouze na vlastní nebezpečí!! Děkujeme, že uvedené dodržujete. kninicky.eu/aktuality/oznameni Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. kninicky.eu/aktuality/informace-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-pro-obcany-kteri-prijimaji-televizi-pres-antenu Hledáme nové motivy pro letošní vizuál Brněnských Vánoc a potřebujeme vaši pomoc! Vloni jsme použili motivy, které barevně odkazovaly k Vánocům a motivy pak k Brnu. Letos bychom rádi tyto motivy rozšířili i za hranice centra a „vypletli“ vzory, které odkazují k jednotlivým městským částem a čtvrtím. kninicky.eu/aktuality/hledame-nove-motivy-pro-letosni-vizual-brnenskych-vanoc-a-potrebujeme-vasi-pomoc Vybraná sběrná střediska odpadu v Brně odebírají staré pneumatiky zdarma Od začátku června mohou Brňané celkem na dvaceti šesti sběrných střediscích odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma a týká se jak pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat staré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích a služba byla zpoplatněna částkou 55,- Kč za pneumatiku s diskem a 30,- Kč za pneumatiku bez disku. kninicky.eu/aktuality/vybrana-sberna-strediska-odpadu-v-brne-odebiraji-stare-pneumatiky-zdarma Ztráty a nálezy Ve čtvrtek 03.06.2021 byly nalezeny klíče na ulici K Bukovinám v blízkosti hřiště u tělocvičny. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196. kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-4 Ztráty a nálezy V sobotu 22.5.2021 byly nalezeny klíče na ulici Hluboček. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196. kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-3 Umístění nových naučných prvků Zveřejňujeme tip na zpestření vašich procházek s dětmi. kninicky.eu/aktuality/umisteni-novych-naucnych-prvku Ztráty a nálezy V neděli 11.4.2021 byl nalezen klíč na školním hřišti u tělocvičny. K vyzvednutí v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky. kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-2 V Brně startuje plošný sběr bioodpadu! V průběhu dubna v Brně začne systematický sběr biologicky rozložitelného odpadu. Do areálu městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno již bylo navezeno všech 1 000 kusů biopopelnic, které budou umísťovány na vybraná stanoviště v ulicích města. kninicky.eu/aktuality/v-brne-startuje-plosny-sber-bioodpadu