Kninicky.cz - Aktuality kninicky.eu/aktuality/ cs Vybraná sběrná střediska odpadu v Brně odebírají staré pneumatiky zdarma Od začátku června mohou Brňané celkem na dvaceti šesti sběrných střediscích odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma a týká se jak pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat staré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích a služba byla zpoplatněna částkou 55,- Kč za pneumatiku s diskem a 30,- Kč za pneumatiku bez disku. kninicky.eu/aktuality/vybrana-sberna-strediska-odpadu-v-brne-odebiraji-stare-pneumatiky-zdarma Otevření dětského hřiště na Dolních Loukách Vážení sousedé, od soboty 05.06.2021 jsme opět otevřeli zrekonstruované dětské hřiště na Dolních Loukách. Přejeme příjemnou zábavu. ÚMČ Brno-Kníničky kninicky.eu/aktuality/otevreni-hriste-na-dolnich-loukach Ztráty a nálezy Ve čtvrtek 03.06.2021 byly nalezeny klíče na ulici K Bukovinám v blízkosti hřiště u tělocvičny. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196. kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-4 Oznámení o odečtech elektroměrů Energetická společnost EG.D, a.s. oznamuje, že se dne 9. a 10.6. 2021 v čase od 9:30 do 18:30 hod budou provádět odečty elektroměrů. kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-odectech-elektromeru-7 Uzavření dětského hřiště Dolní Louky - prodloužení termínu kninicky.eu/aktuality/uzavreni-detskeho-hriste-dolni-louky-prodlouzeni-terminu Uzavření tělocvičny Tělocvična městské části Brno-Kníničky bude až DO ODVOLÁNÍ I NADÁLE UZAVŘENA. Současná opatření vlády sice za podmínek omezení počtu osob, platných testů, či prodělaného očkování provoz umožňují, nicméně městská část vzhledem k absenci správce tělocvičny není schopna podmínky provozu kontrolovat. Po konzultaci konkrétních podmínek provozu kníničské tělocvičny s úředníky Krajské hygienické stanice nebyl provoz tělocvičny městské části povolen. Navíc za případné sankce spojené s nedodržováním opatření vlády by byla dle poskytnutých informací odpovědna městská část nikoliv uživatelé tělocvičny. Děkujeme za pochopení. kninicky.eu/aktuality/uzavreni-telocvicny-1 Ztráty a nálezy V sobotu 22.5.2021 byly nalezeny klíče na ulici Hluboček. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196. kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-3 Návrh nového územního plánu jde do opakovaného veřejného projednání Příprava nového brněnského územního plánu pokračuje do další fáze. Veřejnost teď bude mít možnost seznámit se s upraveným návrhem. Návrh bude zveřejněn v květnu, opakované veřejné projednání se bude konat v červnu. Veškeré informace a termíny budou s předstihem vyvěšeny na úředních deskách magistrátu města a městských částí a na Portálu územního plánování města Brna (www.upmb.brno.cz). kninicky.eu/aktuality/navrh-noveho-uzemniho-planu-jde-do-opakovaneho-verejneho-projednani Umístění nových naučných prvků Zveřejňujeme tip na zpestření vašich procházek s dětmi. kninicky.eu/aktuality/umisteni-novych-naucnych-prvku Ztráty a nálezy V neděli 11.4.2021 byl nalezen klíč na školním hřišti u tělocvičny. K vyzvednutí v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky. kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-2 BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021. Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021. Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021; Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021 kninicky.eu/aktuality/bezpecne-online-raz-dva-scitani-2021 V Brně startuje plošný sběr bioodpadu! V průběhu dubna v Brně začne systematický sběr biologicky rozložitelného odpadu. Do areálu městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno již bylo navezeno všech 1 000 kusů biopopelnic, které budou umísťovány na vybraná stanoviště v ulicích města. kninicky.eu/aktuality/v-brne-startuje-plosny-sber-bioodpadu Na Brněnské přehradě začíná 75. plavební sezóna, výročí DPMB oslaví Dnem čisté mobility Na Brněnské přehradě bude opět veseleji, po zimní přestávce se na její hladinu vrátí lodě DPMB. Letošní sezóna je v pořadí 75., epidemiologická situace oslavám zatím nepřeje, přesto je podnik chystá. Spolu s Teplárnami Brno by DPMB rád uspořádal Den čisté mobility. Lodě vyplují bez slavnostního zahájení v pátek 2. dubna 2021 dle jízdního řádu. kninicky.eu/aktuality/na-brnenske-prehrade-zacina-75-plavebni-sezona-vyroci-dpmb-oslavi-dnem-ciste-mobility Oznámení o uzavření dětského hřiště Dolní Louky kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-uzavreni-detskeho-hriste-dolni-louky Dobrovolníkům „Ukliďme Česko“ nabízí SAKO Brno pytle pro úklidové akce Pod heslem „Ukliďme Česko: nevzdáváme to“ se v sobotu 27. března koná další ročník akce, jejímž smyslem je zapojit co nejvíce dobrovolníků do úklidu nelegálních skládek či volně pohozených odpadků z měst a z přírody. kninicky.eu/aktuality/dobrovolnikum-uklidme-cesko-nabizi-sako-brno-pytle-pro-uklidove-akce Informace občanům ve věci ochrany kvetoucích konikleců v přírodní rezervaci Kamenný vrch kninicky.eu/aktuality/informace-obcanum-ve-veci-ochrany-kvetoucich-koniklecu-v-prirodni-rezervaci-kamenny-vrch SAKO Brno vydává doporučení pro veřejnost k nakládání s použitým respirátorem a testovací sadou Povinné nošení respirátorů a hlavně začátek povinného testování zaměstnanců ve firmách s sebou nese zvýšené množství tohoto odpadu a manipulace s ním. Ve snaze přispět k minimalizaci rizika nákazy a předejít nesprávnému zacházení, vydává společnost SAKO Brno aktualizované doporučení pro firmy a občany, jak nakládat s použitými respirátory a testovacími sadami. kninicky.eu/aktuality/sako-brno-vydava-doporuceni-pro-verejnost-k-nakladani-s-pouzitym-respiratorem-a-testovaci-sadou OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. kninicky.eu/aktuality/oznameni-ceskeho-statistickeho-uradu-ze-dne-9-2-2021-o-konani-scitani-lidu-domu-a-bytu-v-roce-2021-v-ceske-republice Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky kninicky.eu/aktuality/prezident-republiky-vyhlasil-na-dny-8-a-9-rijna-2021-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-rozhodnutim-publikovanym-ve-sbirce-zakonu-pod-c-611-2020-sb Informace pro občany: výše poplatků ze psů pro rok 2021 Informace pro občany: výše poplatků ze psů pro rok 2021 kninicky.eu/aktuality/informace-pro-obcany-vyse-poplatku-ze-psu-pro-rok-2021