Aktuality

 • Pozvánka na Kníničský dobro-blešák

  | 29.05.2020

  Kníničský dobro-blešák v sobotu 20.6.2020 od 15:00 do cca 18:30 na hřišti, v případě nepřízně počasí v tělocvičně. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 • Plán jede k vám

  | 27.05.2020

  Rubín, Musilka, hvězdárna a Dělnický dům. Celkem čtyři setkání s Brňany připravila na červen Kancelář architekta města. Lidé se mohou přijít zeptat na vše, co je k územnímu plánu zajímá, třeba jak se promění jejich ulice nebo kde se počítá s novou výstavbou či prodloužením tramvajové trati. Setkání jsou náhradou za dubnové jízdy Plán jede k vám!, které byly odvolány kvůli nouzovému stavu. „Chceme, aby měli Brňané možnost seznámit se s návrhem územního plánu před jeho veřejným projednáním. Dvakrát jsme živě vysílali přímo z naší kanceláře na Zelném trhu a zodpověděli jsme téměř dvě stě dotazů veřejnosti. Jsme rádi, že nyní můžeme vyjet do městských částí,“ shrnul ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček. Na setkání je z důvodu omezené kapacity nutná registrace. Více o akcích najdete v tiskové zprávě nebo na webu www.kambrno.cz/uzemniplan

 • Poplatek za komunální odpad v Brně

  | 23.04.2020

  V letošním roce 2020 nastaly pro některé osoby podstatné změny, které jsou podrobně popsány na našich webových stránkách www.brno.cz/odpady.

 • Informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji a Brně

  | 12.03.2020

  omezení provozu v souvislosti s vládním nařízením, doporučení pro cestující související s koronavirem, aj.

 • Brno kompostuje

  | 05.03.2020

 • Místní poplatek za komunální odpad v Brně

  | 08.01.2020

  Splatnost do 31. 05. 2020 (v př. přistěhování do Brna po 1.květnu se splatnost odvíjí dle obecně závazné vyhlášky č. 16/2019)

 • Ořez dřevin - EON

  | 17.10.2019

  Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

 • Rukodělné dílny v Kníničkách pořádané ÚMČ Kníničky 2019/2020

  | 11.09.2019

  Dílny se budou konat vždy v pondělí od 17:00 do 18:30 a ve středu od 16:15 do 17:45 hodin v dílně v prvním patře krčku školní budovy v Kníničkách. Vchod z ulice U kaple. Program naleznete v příloze.

předchozí 1 2 3 4 5