Aktuality

 • MHD v Kníničkách je opět v původním provozu

  | 18.04.2024

  Od dnešního dne jsou zastávky autobusu v Kníničkách opět na svém původním místě.

 • Uzavírka křižovatky Přístavní x Obvodová

  | 12.04.2024

  V termínu od 22.04.2024 do 24.04.2024 bude z důvodu opravy vozovky jednosměrně uzavřena silnice II/384 – ulice Obvodová (směr centrum) s úplnou uzavírkou ulice Přístavní od křižovatky s ul. Obvodová směr Brněnská přehrada. Objízdná trasa pro řidiče z MČ Brno-Bystrc na přehradu a z přehrady do MČ Brno-Bystrc obousměrně bude vedena po silnici II/384 - ul. Kníničská, Bystrcká, U Zoologické zahrady, Ondrova, U Kříže, Rozdrojovická, Hrázní, Přístavní viz příloha.

 • Oznámení společnosti EG.D. o přerušení dodávky elektrické energie

  | 12.04.2024

  Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 14.05.2024 od 08:00 do 16:00 přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutá oblast: všechny odběry napájené z TS 8014 Rozdrojovice Výhon a TS 8015 Rozdrojovice Trnůvky viz. mapka, kde bíle je vyznačena vypnutá sít

 • Dopravní situace na ul. K Bukovinám

  | 10.04.2024

  Z důvodu zpoždění stavebních prací na stavbě rekonstrukce plynovodu, bude přechodné dopravní značení (zákaz vjezdu a zákaz zastavení) na části ulice K Bukovinám dočasně otočeno a zneplatněno. Prosím sledujte aktuální dopravní značení a neparkujte své automobily na této ulici dlouhodobě.

 • Rekontrukce rozvodů plynu v Kníničkách

  | 20.03.2024

  Od 02.04.2024 bude společnost GasNet, s.r.o. rekonstruovat rozvody plynu v takřka celém intravilánu Kníniček. V příloze naleznete předpokládaný průběh prací v ulicích Ondrova, K Lesu, U Památníku, K Bukovinám a Nová, včetně oznámení s mapovými podklady od společnosti Moravský plynostav a.s., která bude stavbu provádět.

 • Rekonstrukce plynu v Kníničkách

  | 12.03.2024

  Od 25.března až do září 2024 je na území MČ Brno-Kníničky plánovaná rozsáhlá rekonstrukce plynovodu.

 • Od 1. března do konce května 2024 bude stavebně upravována křižovatka Přístavní x Obvodová.

  | 27.02.2024

  Předmětem realizace je stavební úprava křižovatky, instalace světelného signalizačního zařízení (SSZ) a úprava dopravního značení. Přechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizací pro nevidomé. K detekci vozidel budou sloužit indukční smyčky a virtuální detekční zóny. Řadič SSZ bude vybaven zařízením pro preferenci vozidel MHD.

 • Těžba dřeva v chatové oblasti Osada

  | 14.02.2024

  Lesy města Brna oznamují, že v období od 19. 2. 2024 do 31. 3. 2024, v lokalitě brněnské přehrady v chatové oblasti Osada, bude probíhat těžba, při které budou odstraněny suché a nebezpečné stromy. Lokalita bude opatřena informačními cedulemi. Při pohybu osob bude třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 • Pozvánka na vernisáž - Brno (ne) známé

  | 11.01.2024

  Urban centrum Brno ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna Vás srdečně zve na výstavu Brno (ne)známé zahájenou vernisáží, která se uskuteční ve čtvrtek 18. ledna od 17 hodin v Urban centru. Výstavu fotografií uvede křest stejnojmenné knihy za účasti autorského týmu z KAM a historika architektury Vladimíra Šlapety. Samotná výstava potrvá do 15. března 2024. Více informací o této akci najdete v přiložené pozvánce

 • Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.

  | 02.11.2023

  Společnost EG.D upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou a žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění proveďte podle přílohy tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

 • Hlášení k datovým schránkám

  | 21.11.2022

  Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.

 • Seniorská obálka tzv. I.C.E. karta

  | 09.04.2019

  Naše městská část se zapojila do projektu seniorské obálky. Tzv. I.C.E. karta slouží záchrannému systému pro rychlé získání informací o pacientovi, kterého vyzvedávají v ohrožení života přímo u něj doma.