Městská část Brno - Kníničky

Aktuality

  • Výsledky analýzy vody dodávané Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. potvrdily nezávadnost pitné vody

    18.09.2016 | Aktuální výsledky analýz odebraných vzorků pitné vody potvrdily, že preventivní proplachování vodovodních řadů a zvýšení dávek desinfekčního činidla ve vodovodní síti provozované společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. přineslo očekávaný efekt. Z tohoto důvodu může společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, prohlásit vodu dodávanou do celé Brněnské vodárenské soustavy za pitnou. Dodávanou vodu již není nutné převařovat. Oznámení o tom, že voda ve vodovodní síti provozované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi je pitná pouze po převaření, vydala společnost po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje ve čtvrtek 15. 9. 2016 odpoledne. Po vzájemné konzultaci s hygienickou stanicí bylo současně vyhodnoceno, že se nejedná o krizovou situaci. Nejednalo se o žádný havarijní stav ani kontaminaci fekáliemi. Šlo o zcela nepatrné překročení hodnot mikrobiálních ukazatelů u koliformních bakterií. Doporučujeme odběratelům, kteří v posledních 48 hodinách neodebírali vodu, aby po uveřejnění této informace odpustili vodu z vodovodní přípojky, a to pomocí všech výtokových míst v nemovitosti. Současně se odběratelům omlouváme za nepříjemnosti, které jim tento stav mohl způsobit.

  • SBĚROVÝ DEN V MČ BRNO-KNÍNIČKY 2016

    01.09.2016 | V 2. pololetí se bude sběrový den konat v sobotu 24. září a 15. října od 8:00 do 12:00 hod. Sběrné místo je na křižovatce ulic U kaple x K Bukovinám.

  • NOVÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY

    15.12.2015 | Úřad městské části Brno-Kníničky upozorňuje, že 1. 12. 2015 nabyla účinnosti nová pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno-Kníničky. Žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok se podávají finančnímu úseku Úřadu městské části Brno-Kníničky v termínu vždy do 31. 10. předchozího kalendářního roku. Pro žádosti o dotaci na rok 2016 je mimořádně stanoven termín pro všechny subjekty na 29. 2. 2016. Žádosti přijaté po tomto termínu již nebudou projednány. Ing. Lukáš Bezděk tajemník ÚMČ Brno-Kníničky

archiv aktualit

Novinky e-mailem