MŠ Studánka – vzdělávací činnost

Snahou celého pracovního kolektivu je, aby všichni, kteří se ve STUDÁNCE setkáváme ? děti, rodiče a zaměstnanci ? cítili jako v dobře fungující rodině ? spokojeni , v klidu , v duševní pohodě a v bezpečí . Jedině tak zajistíme :

  • dětem spokojené a aktivní prožití celého dne
  • rodičům klidné vykonávání svých pracovních povinností
  • a nám zaměstnancům radost z dobře vykonané práce

V souladu s Rámcově vzdělávacím programem jsme si vytvořily vlastní Školní vzdělávací program /ŠVP / pod názvem „SLUNÍČKOVÁ ŠKOLKA“.

Třída sluníček sedmitečných – BERUŠEK si v návaznosti na ŠVP vytvořila svůj vlastní Třídní vzdělávací program / TVP / „Školní kabátek berušky Apolenky“.

Třída SLUNÍČEK má svůj TVP pod názvem „SLUNÍČKOVÁ ŠKOLKA PLNÁ BAREVNÝCH PAPRSKŮ“ se čtyřmi tématickými celky ,ke kterým podle prožitků dětí budeme přiřazovat témata..

Vlastní realizace TVP je založena na pravidelném střídání ročních období a sepjetí člověka s přírodou. Předem naplánované činnosti se budou podle prožitků a zájmu dětí v tvořivých rukách studánkových učitelek postupně dotvářet , doplňovat či měnit. Tímto způsobem nabídneme dětem během dvouletého trvání ŠVP ucelenou , pestrou nabídku všech dílčích i rámcově vzdělávacích cílů z Rámcově vzdělávacího programu.
Dále již bude záležet na dětech, kolik z nabídnutého si odnesou do života.

MŠ Studánka

Novinky e-mailem