Zastupitelstvo

Bc. Martin Žák – starosta

Ing. Hana Juránková – místostarosta

Ing. Josef Stodůlka – člen zastupitelstva a kontrolního výboru

Miroslav Machovec – člen zastupitelstva a finančního výboru
Ing. Kateřina Lišková – člen zastupitelstva a kontrolního výboru
Václav Vincenc – člen zastupitelstva
RNDr. Petr Firbas– člen zastupitelstva
Lenka Ištvanová – člen zastupitelstva a předseda finančního výboru
Miroslava Keprtová – člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru
ČLENOVÉ VÝBORŮ, KTEŘÍ NEJSOU V ZASTUPITELSTVU:
Václav Hrnčíř – člen finančního výboru
email:

Novinky e-mailem