Zastupitelstvo

Bc. Martin Žák – starosta

Ing. Petr Vokřál – člen zastupitelstva

Ing. Josef Stodůlka – člen zastupitelstva

Ing. Hana Fojtíčková – člen zastupitelstva a člen finančního výboru
Petra Pumprlová, Dis – člen zastupitelstva
Ing. Petr Juránek – člen zastupitelstva a člen kontrolního výboru
Lenka Ištvanová – člen zastupitelstva a předseda finančního výboru
Aleš Chrastil – člen zastupitelstva a člen kontrolního výboru
Miroslava Keprtová – člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru
ČLENOVÉ VÝBORŮ, KTEŘÍ NEJSOU V ZASTUPITELSTVU:
email:

Novinky e-mailem