Sběrové dny

 • SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2017

  SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2017

  Vážení spoluobčané, připravili jsme pro Vás pilotní projekt svozu bioodpadu. Vzhledem k tomu, že město Brno v současné době nenabízí pro občany možnost svozu biologického odpadu rostlinného původu ze zahrad a domácností, bude pro Vás přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad na sběrné místo křižovatky U Kaple x K Bukovinám. Do budoucna plánujeme mobilní trasu postupného umístění kontejneru na několik stanovišť.

 • SBĚROVÝ DEN V MČ BRNO-KNÍNIČKY 2017

  SBĚROVÝ DEN V MČ BRNO-KNÍNIČKY 2017

  V 2. pololetí se bude sběrový den konat v sobotu 16. září a 14. října od 8:00 do 12:00 hod. Sběrné místo je na křižovatce ulic U kaple x K Bukovinám.

Novinky e-mailem