Sběrové dny

  • SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2018

    Vážení spoluobčané, I v letošním roce jsme pro Vás připravili svoz bioodpadu. Termíny přistavení kontejneru jsou stanoveny od května do listopadu, kdy bude přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad na sběrné místo křižovatky U Kaple x K Bukovinám. Dále jsme rozšířili přistavení kontejneru o 2 další stanoviště, a to na ulici U Památníku a ulici Místní, která se budou střídat. Mapy stanovišť nalezne v příloze.

  • SBĚROVÝ  DEN V MČ BRNO-KNÍNIČKY 2018

    SBĚROVÝ DEN V MČ BRNO-KNÍNIČKY 2018

    V 1. pololetí se bude sběrový den konat v sobotu 24. března, 21. dubna a 23. června od 8:00 do 12:00 hod. Sběrné místo je na křižovatce ulic U kaple x K Bukovinám.

Novinky e-mailem