Aktuality

 • Pozvánka na dětský den

  | 14.05.2024

  MČ Brno-Kníničky vás zve 31. května 2024 od 15.00 h na DĚTSKÝ DEN, který proběhne tradičně v místě Sportovního areálu Dolní louky v Kníničkách. Děti se mohou těšit na bohatý program, skákací hrad, malování na obličej, zábavná stanoviště a občerstvení. Od 16.00 h začíná zábavný program WIKIHO SHOW - letní zmrzlinohrátky. PŘIJĎTE VČAS. Pozvánku naleznete v příloze.

 • Uzavírka účelové komunikace

  | 06.05.2024

  Z důvodu plánovaných výkopových prací při provádění nových rozvodů plynu bude od čtvrtka 09.května po dobu cca 10 dní uzavřena účelová komunikace navazující na křižovatku ulic Nová a K Bukovinám (polní cesta vedoucí za objekty rodinných domů na ulici K Bukovinám). Děkujeme za pochopení.

 • Svoz komunálního odpadu pro ulici K Bukovinám

  | 03.05.2024

  Pro svoz komunálního odpadu občanů bydlících na ulici K Bukovinám, kde právě probíhají výkopové práce, společnost SAKO přistavila černé kontejnery. Jsou umístěny na křižovatkách ulice K Bukovinám s ulicemi Nová, U Kaple a U Památníku. Prosíme občany, kterým společnost SAKO nyní nevyváží popelnice, aby komunální odpad nosili do těchto kontejnerů. Děkujeme za pochopení.

 • Týden pro rodinu 2024

  | 30.04.2024

  V rámci celorepublikové kampaně Týden pro rodinu 2024 Oddělení prorodinné politiky Odboru zdraví MMB oslovilo řadu brněnských organizací, mezi kterými myšlenka Týdne pro rodinu našla veliký ohlas a rozhodly se ji podpořit řadou různorodých akcí, které jsou pro svůj velký počet časově rozvrženy do celého měsíce května.

 • Brno bez bariér 2024

  | 22.04.2024

  Město Brno se snaží o vytváření přístupného prostředí pro bezpečný a zároveň samostatný pohyb všem uživatelům, bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti a zdravotní stav. V rámci kampaně Brno bez bariér Odbor zdraví MMB připravuje během roku řadu osvětových akcí, při kterých spolupracuje s organizacemi, které se těmito znevýhodněními zabývají. Pozvánky naleznete v příloze.

 • MHD v Kníničkách je opět v původním provozu

  | 18.04.2024

  Od dnešního dne jsou zastávky autobusu v Kníničkách opět na svém původním místě.

 • Dopravní situace na ul. K Bukovinám

  | 10.04.2024

  Z důvodu zpoždění stavebních prací na stavbě rekonstrukce plynovodu, bude přechodné dopravní značení (zákaz vjezdu a zákaz zastavení) na části ulice K Bukovinám dočasně otočeno a zneplatněno. Prosím sledujte aktuální dopravní značení a neparkujte své automobily na této ulici dlouhodobě.

 • Rekontrukce rozvodů plynu v Kníničkách

  | 20.03.2024

  Od 02.04.2024 bude společnost GasNet, s.r.o. rekonstruovat rozvody plynu v takřka celém intravilánu Kníniček. V příloze naleznete předpokládaný průběh prací v ulicích Ondrova, K Lesu, U Památníku, K Bukovinám a Nová, včetně oznámení s mapovými podklady od společnosti Moravský plynostav a.s., která bude stavbu provádět.

 • Od 1. března do konce května 2024 bude stavebně upravována křižovatka Přístavní x Obvodová.

  | 27.02.2024

  Předmětem realizace je stavební úprava křižovatky, instalace světelného signalizačního zařízení (SSZ) a úprava dopravního značení. Přechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizací pro nevidomé. K detekci vozidel budou sloužit indukční smyčky a virtuální detekční zóny. Řadič SSZ bude vybaven zařízením pro preferenci vozidel MHD.

 • Těžba dřeva v chatové oblasti Osada

  | 14.02.2024

  Lesy města Brna oznamují, že v období od 19. 2. 2024 do 31. 3. 2024, v lokalitě brněnské přehrady v chatové oblasti Osada, bude probíhat těžba, při které budou odstraněny suché a nebezpečné stromy. Lokalita bude opatřena informačními cedulemi. Při pohybu osob bude třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 • Pozvánka na vernisáž - Brno (ne) známé

  | 11.01.2024

  Urban centrum Brno ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna Vás srdečně zve na výstavu Brno (ne)známé zahájenou vernisáží, která se uskuteční ve čtvrtek 18. ledna od 17 hodin v Urban centru. Výstavu fotografií uvede křest stejnojmenné knihy za účasti autorského týmu z KAM a historika architektury Vladimíra Šlapety. Samotná výstava potrvá do 15. března 2024. Více informací o této akci najdete v přiložené pozvánce

 • Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.

  | 02.11.2023

  Společnost EG.D upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou a žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění proveďte podle přílohy tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

předchozí 1 2