Kníničský zpravodaj

Archív vydaných zpravodajů najdete v levém menu.

Články je možno zasílat na adresu: zpravodaj@brno-kninicky.cz

Reklamu pro zpravodaj vyřizuje:

ÚMČ Brno-Kníničky, Bc. Martina Suchánková, Nová 11, 635 00 Brno tel.: 546 221 550 e-mail: financni@brno-kninicky.cz

Ceník inzerce naleznete ZDE

Redakční rada:
Předseda redakční rady:
Miroslava Keprtová
Členové rady:
Lenka Ištvanová
Ing. Petr Juránek
Ing. Petr Krejčí
Ing. Zina Lišková
Bc. Martina Suchánková
Bc. Martin Žák

Uzávěrka dat pro zpravodaj číslo 3/2024 je 15.09.2024