Prohlášení o přístupnosti

Statutární město Brno, MČ Brno-Kníničky se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: kninicky.eu

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

  • Chybějící či nedostatečné alternativní texty k některým netextovým prvkům (kritérium úspěšnosti 1.1.1 a 2.4.4)
  • Některé prvky nesplňují minimální barevný kontrast (kritérium úspěšnosti 1.4.3)
  • Některé prvky nejsou dostupné za pouhé použití klávesnice (kritérium úspěšnosti 2.1.1)
  • Webové stránky nejsou responzivní (kritérium úspěšnosti 1.4.10)
  • Webové stránky neumožnují režim provozu s viditelným indikátorem fokusu klávesnice (kritérium úspěšnosti 2.4.7)

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. Pro zobrazení těchto dokumentů nejsou potřeba prohlížeče, web je navržen tak, že lze vše zobrazit v online prohlížeči. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 2. 2024.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a požadavků směrnice (EU) 2016/2102.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, náměty či informace o problémech při zobrazování této stránky, stejně jako případné dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu internetové stránky či důvodného podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky zákona o přístupnosti, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete směřovat na níže uvedený kontakt.

ÚMČ Brno-Kníničky
Nová 11
635 00  Brno

email: info@brno-kninicky.cz

Na uvedený kontakt se rovněž můžete obracet v případě žádostí o informace, jež na internetové stránce nemohly být poskytnuty.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3