Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Statutární město Brno, městská část Brno-Kníničky

2. Důvod a způsob založení

Statutární město Brno je zřízeno zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích a městská část Brno-Kníničky je zřízena, jako jedna z 29 městských částí, obecně závaznou vyhláškou – statutem města Brna

3. Organizační struktura

Viz stránka Struktura úřadu

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Viz základní stránka úřadu MČ

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Viz základní stránka úřadu MČ

4.3 Úřední hodiny

Viz základní stránka úřadu MČ

4.4 Telefoní čísla

Viz stránka Struktura úřadu

4.5 Adresa internetových stránek

www.kninicky.eu

4.6 Adresa podatelny:

Statutární město Brno, městská část Brno-Kníničky
Nová 11, 635 00, Brno

4.7 Adresa e-podatelny:

Je zřízená - epodatelna@brno-kninicky.cz

4.8 Datová schránka

uwcbyi5

5. Bankovní spojení

Viz základní stránka úřadu MČ

6. IČ

Viz základní stránka úřadu MČ

7. DIČ

Viz základní stránka úřadu MČ

8. Rozpočet

Rozpočet 2023 v PDF

Rozpočet 2022 v PDF

Rozpočet 2021 v PDF

Rozpočet 2020 v PDF

Rozpočet 2019 v PDF

Rozpočet 2018 v PDF

Rozpočet 2017 v PDF

Rozpočet 2016 v PDF

Rozpočet 2015 v PDF

Rozpočet 2014 v PDF

Závěrečný účet 2020

Závěrečný účet 2021

Závěrečný účet 2019

Závěrečný účet 2018

Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet 2016

Závěrečný účet 2015

Závěrečný účet 2014

Závěrečný účet 2013

9. Žádosti o informace

Povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., mají všechny orgány městské části Brno-Kníničky. Žádosti lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telefonu, faxu nebo e-mailem

10. Příjem podání a podnětů

Podrobné informace v PDF

11. Opravné prostředky

Podrobné informace v PDF

12. Formuláře odkaz na stránku formuláře

Ke stažení zde

13. Pravidla postupů – návody na řešení životních situací

Podrobné informace zde.

14. Nejdůležitější předpisy

Ke stažení v zde

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Ke stažení v zde, Správní poplatky

16. Výroční zprávy podle zák. č. 106/99 Sb.

Výroční zpráva o činnosti MČ 2023
Výroční zpráva o činnosti MČ 2022
Výroční zpráva o činnosti MČ 2021
Výroční zpráva o činnosti MČ 2020
Výroční zpráva o činnosti MČ 2019
Výroční zpráva o činnosti MČ 2018
Výroční zpráva o činnosti MČ 2017
Výroční zpráva o činnosti MČ 2016
Výroční zpráva o činnosti MČ 2015
Výroční zpráva o činnosti MČ 2014
Výroční zpráva o činnosti MČ 2013
Výroční zpráva o činnosti MČ 2012

17. Seznam příspěvkových organizací

Mateřská škola Studánka