MŠ Studánka – zaměření

Každodenním působením na děti se významně prolíná oblast citová, etická, environmentální , oblast zdravého životního stylu, bezpečnosti a prevence , příprava na 1 třídu – a to vše v kombinaci s estetickými činnostmi.

Mezi naše ekologické aktivity patří :

 • snažíme se, aby děti lépe porozuměly přírodě a životnímu prostředí.
 • adopce malého klokánka
 • výukové programy v Jezírku, Bystroušce, ZOO
 • péče o květiny
 • krásné vycházky v okolí MŠ – řeka, přehrada, ZOO, Čtyřlístek
 • účast dětí na separaci odpadů ? sběr papíru, textilu
 • školní výlety

Oblast zdravého životního stylu, bezpečnosti a prevence:

 • preventivní programy - divadla s preventivní tématikou o zdraví
 • preventivní programy policie – Kamarád, Koblížek
 • receptáře zdravých jídel , ochutnávky
 • zajištění plavání pro předškolní děti
 • návštěvy solných jeskyní

Estetické aktivity :

 • využíváme s dětmi netradiční výtvarné techniky –

malba na sklo, textil, porcelán, práce se sádrou, slupovací barvy, ubrousková technika, tisk na textil- kalendářů,dárků,..

 • výtvarné práce dětí presentujeme s úspěchem na výstavách v MŠ,

místní knihovně, účastníme se soutěží

 • celý den znějí Studánkou písničky , protože tam, kde se zpívá, je vždy dobrá nálada. Zpěvem obohacujeme city dětí

a vytváříme základy pro vnímání všeho krásného kolem nás.

 • výukové hudební programy
 • tradiční projekt MŠ Andělské zpívání

Příprava na školu :

-sovička Rozárka – „symbol všeho moudrého a chytrého“ připravuje dětem program pro individuální pokroky každého dítěte směřující k bezproblémovému přechodu do 1. třídy.Zaměřuje se na rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, řeči, myšlení, prostorovou orientaci, grafomotoriku ? zkrátka vše, co budou děti potřebovat ve své nové životní roli - roli školáka.

 • nedílnou součástí přípravy pro život je také logopedická prevence.
 • děti bez logopedických problémů mohou navštěvovat angličtinu.
 • čtenářská gramotnost

K obohacení našich aktivit využíváme jednou měsíčně divadelní představení v mateřské škole nebo přímo v některém z brněnských divadel. Pro rodiče a veřejnost zajišťujeme besedy s odborníky, vystoupení dětí, tvořivá odpoledne a výstavky dětských prací.