Zastupitelstvo

Lenka Ištvanová – starosta

Ing. Petr Juránek – místostarosta

Miroslava Keprtová – místostarosta

Ing. Václav Hrnčíř – člen zastupitelstva, člen finančního výboru

Aleš Chrastil
– člen zastupitelstva, člen finančního výboru

Ing. Pavel Jankůj - člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru, člen územně-plánovací a dopravní komise

Ing. Martin Pelánek – člen zastupitelstva, člen územně-plánovací a dopravní komise

Ing. Petr Vokřál
– člen zastupitelstva, předseda finančního výboru

Bc. Martin Žák
– člen zastupitelstva