Zastupitelstvo

Lenka Ištvanová – starosta

Ing. Petr Juránek – místostarosta

Miroslava Keprtová – místostarosta

Bc. Marian Březík – člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru

Ing. Václav Hrnčíř – člen zastupitelstva, předseda finančního výboru

Aleš Chrastil – člen zastupitelstva, člen finančního výboru

Ing. Pavel Jankůj - člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru, člen územně-plánovací a dopravní komise

Ing. Martin Pelánek – člen zastupitelstva, člen územně-plánovací a dopravní komise

Bc. Martin Žák – člen zastupitelstva