Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19

15. 03. 2012 | -poskytuje poradenství a pomoc rodinám s dětmi, seniorům, zdravotně postiženým a dalším občanům v obtížných sociálních situacích kontakty: 542 173 820, 542 173 830 email: socioinfocentrum@brno.cz web: www.socialnipece.brno.cz

- vydává karty pro osoby se zdravotním postižením tel. kontakt: 542 173 741

Referát sociální péče o osoby se zdravotním postižením:

Kontakt:

Milada Mikulášková     542 173 718

Marie Pučová 542 173 715

Referát péče o osoby ohrožené chudobou:

Kontakt:

Alena Goliášová 542 173 717

Novinky e-mailem