VÁNOČNÍ JARMARK na Kníničském adventu 2019 - přihláška pro prodejce

18. 10. 2019 | Městská část Brno-Kníničky pořádá tradiční „Kníničský advent“ spojený s Vánočním jarmarkem, který se bude konat v sobotu 30.11.2019 od 13:00 hodin před budovou Mateřské školky, Ondrova 17/25, Brno. Tímto bychom rádi pozvali všechny zájemce, stánkaře s lidovou tvorbou, řemeslníky původních řemesel, výrobce a prodejce stylového rukodělného zboží (keramika, sklo, kůže, domácí potravinářské produkty atd.) k účasti na „Kníničském adventu 2019“. Vítáno je i předvedení Vaší činnosti. Další informace viz přiložená pozvánka.

Stánky budou umístěny v parku před školkou a na ulici U kaple. Sociální zařízení je zajištěno v prostorách spojovacího krčku Mateřské školky Studánka.

Podmínkou účasti je přihlášení se předem pořadatelům. Vybraní zájemci o prodej obdrží následně písemné potvrzení o účasti a zapůjčení stánku či potvrzení opravňující umístit si svůj stánek zdarma na vyhrazeném místě v parku před školkou nebo na ulici U kaple.

V případě Vašeho zájmu o účast prosíme o vyplnění přiložené přihlášky a jejího zaslání co nejdříve (nejpozději do 17. listopadu 2019) zpět e-mailem na adresuistvanova@brno-kninicky.cz nebo tajemnik@brno-kninicky.cz

Další informace rádi poskytneme na tel.: 724 363 252 nebo mailu istvanova@brno-kninicky.cz

Těšíme se na Vaši účast!

Přílohy:

  • Přihláška
  • Pravidla pro účast zájemce na jednodenním Vánočním jarmarku v Městské části Brno-Kníničky dne 30.11.2019

 

Novinky e-mailem