Srdečně Vás zveme na Kníničský advent 2017

23. 10. 2017 | Městská část Brno-Kníničky pořádá tradiční „Kníničský advent“ spojený s Vánočním jarmarkem, který se bude konat v sobotu 02.12.2017 od 13:00 hodin před budovou Mateřské školky, Ondrova 17/25, Brno. Tímto bychom rádi pozvali všechny zájemce, stánkaře s lidovou tvorbou, řemeslníky původních řemesel, výrobce a prodejce stylového rukodělného zboží (keramika, sklo, kůže, domácí potravinářské produkty atd.) k účasti na „Kníničském adventu 2017“. Vítáno je i předvedení Vaší činnosti. Další informace viz přiložená pozvánka.

Stánky budou umístěny v parku před školkou a na ulici U kaple. Sociální zařízení je zajištěno v prostorách spojovacího krčku Mateřské školky Studánka.

Podmínkou účasti je přihlášení se předem pořadatelům. Vybraní zájemci o prodej obdrží následně písemné potvrzení o účasti a zapůjčení stánku či potvrzení opravňující umístit si svůj stánek zdarma na vyhrazeném místě v parku před školkou nebo na ulici U kaple.

V případě Vašeho zájmu o účast prosíme o vyplnění přiložené přihlášky a jejího zaslání co nejdříve (nejpozději do 10. listopadu 2017) zpět e-mailem na adresu: istvanova@brno-kninicky.cz nebo tajemnik@brno-kninicky.cz

Další informace rádi poskytneme na tel.: 724 363 252 nebo mailu istvanova@brno-kninicky.cz

Navazujeme na úspěšné předešlé ročníky akce!

Těšíme se na Vaši účast!

Přílohy:

  • Přihláška
  • Pravidla pro účast zájemce na jednodenním Vánočním jarmarku v Městské části Brno-Kníničky dne 02.12.2017

Novinky e-mailem