Blokové čištění v Brně Kníničkách v roce 2024

Termíny blokového čištění:

Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypového materiálu : 21.3.2024

Blokové čistění místních komunikací a chodníků po ukončení zimního období : 17.4.2024

Blokové čištění místních komunikací, chodníků a komunikací:

Termíny budou avizovány prostřednictvím webu MČ a aplikace MUNIPOLIS

Čistění komunikací vnější Zákos:   16.7. 2024