SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2019

Vážení spoluobčané, i v letošním roce jsme pro Vás připravili svoz bioodpadu. Termíny přistavení kontejneru jsou stanoveny od března do listopadu, kdy bude přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad na sběrné místo křižovatky U Kaple x K Bukovinám. Dále jsme rozšířili přistavení kontejneru o 2 další stanoviště, a to na ulici U Památníku a ulici Místní, která se budou střídat. Mapy stanovišť nalezne v příloze.

 

 

Stanoviště

U Kaple

Místní

U památníku

23.-24.března

X

X

 

6.-7.dubna

X

 

X

20.-21.dubna

X

X

 

4.-5.května

X

 

X

18.-19.května

X

X

 

1.-2.června

X

 

X

15.-16.června

X

X

 

29.-30.června

X

 

X

13.-14.července

X

X

 

10.-11.srpna

X

 

X

31.srpna-1.září

X

X

 

14.-15.září

X

 

X

28.-29.září

X

X

 

12.-13.října

X

 

X

26.-27.října

X

X

 

9.-10.listopadu

X

 

X

Co do bioodpadu patří:

Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.

Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm), drny.

Spalování suchého rostlinného odpadu je možné:

  • duben–říjen                     každý den mimo neděli od 8:00 hod. do 19:00 hod.
  • listopad–březen              každý den mimo neděli od 8.00 hod. do 16:00 hod.

Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc na tel. číslo 546 214 444

Děkujeme, že při likvidaci vašeho zahradního odpadu nezamořujete své okolí kouřem!

V případě dotazů, připomínek nebo návrhů mě neváhejte kontaktovat na: 724 150 602, starosta@brno-kninicky.cz

 

Martin Žák, starosta

 

Stanoviště:

K Bukovinám

U Památníku

Místní

Novinky e-mailem