Sběr bioodpadu v MČ Brno-Kníničky v roce 2024

Vážení spoluobčané,

MČ Brno-Kníničky pro vás zajistila v pravidelných 14denních intervalech svoz bioodpadu.
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad jsou přistaveny na 3 sběrová místa současně: křižovatka U Kaple x K Bukovinám, na ulici U Památníku a Místní.
Děkujeme, že nám pomáháte udržovat pořádek kolem kontejnerů a že do nich nevhazujete jiný druh odpadu než bioodpad! K případnému úklidu jsou u kontejnerů umístěny smeták a lopata.
Pokud odpad přivezete v pytlích, vysypte jej do kontejneru a pytle odhoďte do nedalekých kontejnerů na tříděný odpad.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné chvíle strávené na Vašich zahradách.

ÚMČ Brno-Kníničky

datum

den

stanoviště 1

stanoviště 2

stanoviště 3

15-18.03.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

28.03.-02.04.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

12-15.04.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

26-29.04.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

10-13.05.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

24-27.05.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

07-10.06.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

21-24.06.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

04-08.07.2024

pá – po*

U Kaple**

Místní

U Památníku

19-22.07.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

02-05.08.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

16-19.08.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

30.08-02.09.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

13-16.09.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

27-30.09.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

11-14.10.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

25-29.10.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

08-11.11.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

22-25.11.2024

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

* odvoz kontejnerů bude probíhat v pondělí v dopoledních hodinách

** z důvodu konání Mladých hodů, bude kontejner umístěn v proluce mezi domy K Bukovinám 9 a 11.

Co do bioodpadu patří:

Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.

Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, drny, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm).