SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2020

Vážení spoluobčané, i v letošním roce jsme pro Vás připravili svoz bioodpadu. Termíny přistavení kontejnerů jsou stanoveny od března do listopadu, kdy budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na bioodpad na sběrová místa křižovatky U Kaple x K Bukovinám a střídavě na ulici U Památníku a ulici Místní.

 

 

Stanoviště

U Kaple

Místní

U památníku

27.-30.března

X

 

X

10.-13.dubna

X

X

 

24.-27.dubna

X

 

X

8.-11.května

X

X

 

22.-25.května

X

 

X

5.-8.června

X

X

 

19.-22.června

X

 

X

10.-13.července

X

X

 

24.-27.července

X

 

X

7.-10.srpna

X

X

 

21.-24.srpna

X

 

X

4.-7.září

X

X

 

18.-21.září

X

 

X

2.-5.října

X

X

 

16.-19.října

X

 

X

30.října-2.listopadu

X

X

 

13.-16.listopadu

X

 

X

Co do bioodpadu patří:

Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.

Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm), drny.

Spalování suchého rostlinného odpadu je možné:

  • duben–říjen                     každý den mimo neděli od 8:00 hod. do 19:00 hod.
  • listopad–březen              každý den mimo neděli od 8.00 hod. do 16:00 hod.

Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc na tel. číslo 546 214 444.

Prosíme, nezamořujte své okolí kouřem, ze spalování špatně vysušeného rostlinného materiálu.

V případě dotazů, připomínek nebo návrhů mě neváhejte kontaktovat na: 724 150 602, starosta@brno-kninicky.cz.

 

Lenka Ištvanová, starostka

 

Stanoviště:

K Bukovinám

U Památníku

Místní