Nabídka jarních vzdělávacích akcí programu „Informovaný senior“

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace, Čichnova 23 (dostupnost MHD - zastávka „Vozovna Komín“, spoje 1, 3, 11, 44, 67, 84), nabízí od března 2020 zájemcům, kteří se chtějí naučit pracovat nebo zdokonalovat na počítači, kurzy:

Windows 10 a jeho možnosti,
Práce s internetem,
Bezpečnost na internetu.

 

Základní informace o obsahu jednotlivých kurzů, které budou probíhat každé pondělí ve dvou-hodinových týdenních blocích (celkem 8 hod./kurz) od 15:30 do 17:30 hod., jsou uvedeny na webových stránkách školy https://www.cichnovabrno.cz/verejnost/informovany-senior.

Termíny konání jednotlivých kurzů budou stanoveny dle projeveného zájmu veřejnosti, o kterých budou registrovaní zájemci informováni minimálně 14 dnů před jejich konáním.

Účastnický poplatek za 60 minut výuky činí 80,- Kč, pro absolventy předcházejících počítačových kurzů programu „Informovaný senior“ 70,- Kč.

Dále nabízíme zájemcům uvedené rukodělné kurzy, které se budou konat v níže uvedených termínech, a to od 17:00 do 20:00 hod. Cena kurzovného zahrnuje materiál, který bude účastníkům poskytnut pro zhotovení předmětů.

2. března: „Jarní drátoleto“– drátování, cínování motivů; kytky, ptáčci, motýli, atd. (450,- Kč)

9. března Lehané sklo – zhotovení obrázků a předmětů zdobených sypáním a barevnými střepy k zavěšení nebo postavení v keramických podstavcích (550 Kč)

16. března Tiffany, technika lehaného skla ve fussingové peci – zrcadla a šperky (550,- Kč)

23.března Velikonoční drátování – drátování vajíček, vel. zápichů a závěsů (420,- Kč)

 

Registraci do kurzů lze uskutečnit vyplněním formuláře na webových stránkách, elektronickou poštou ( milan.kucera@cichnovabrno.cz ), případně na vrátnici školy.

 

Bc. Milan Kučera

organizátor kurzů

Novinky e-mailem