Územně plánovací a dopravní komise

RNDr. Petr Firbas – předseda komise

Ing. Ladislav Horváth – člen komise


Ing. Martin Pelánek – člen komise


Dana Vonková – člen komise