Zápis ze Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky VIII/17