Blokové čištění v Brně Kníničkách v roce 2023

Termíny blokového čištění:

Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypového materiálu: 23. 3. 2023

Blokové čištění místních komunikací a chodníků po ukončení zimního období: 27. 4. 2023

Blokové čištění místních komunikací, chodníků a komunikací:

1. kolo  07.06. a 14. 6. 2023

2. kolo  25. 10. a 27. 10. 2023

Čištění komunikací vnější: 10.07. 2023