Sběr bioodpadu v MČ Brno-Kníničky v roce 2023

Vážení spoluobčané,

i v letošním roce pro vás MČ Brno-Kníničky zajistila v pravidelných 14denních intervalech svoz bioodpadu.  Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny na 3 sběrová místa současně: křižovatka U Kaple x K Bukovinám, na ulici U Památníku a Místní Děkujeme, že nám pomáháte udržovat pořádek kolem kontejnerů a že do nich nevhazujete jiný druh odpadu než bioodpad! K případnému úklidu budou u kontejnerů umístěny smeták a lopata. V případě, že odpad přivezete v pytlích, vysypte jej do kontejneru a pytle odhoďte do nedalekých kontejnerů na tříděný odpad. V případě, že kontejnery budou obsahovat jiný, než bioodpad hrozí, že nám tato služba nebude poskytována.

DATUM

DEN

stanoviště 1

stanoviště 2

stanoviště 3

03-06.03.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

17-20.03.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

31.03.-03.04.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

14-17.04.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

28.04.-01.05.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

12-15.05.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

26-29.05.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

09-12.06.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

23-26.06.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

07-10.06.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

21-24.06.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

04-07.08.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

18-21.08.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

01-04.09.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

15-18.09.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

29.09.-02.10.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

13-16.10.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

27-30.10.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

10-13.11.2023

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

24-27.11.2023 pá – po* U Kaple U Kaple U Památníku

 

* odvoz kontejnerů bude probíhat v pondělí v dopoledních hodinách

Co do bioodpadu patří:

Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.

Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm), drny.

V případě dotazů, připomínek nebo návrhů mě neváhejte kontaktovat na tel. 724 150 602 nebo e-mail starosta@brno-kninicky.cz.

Lenka Ištvanová, starostka

Mapy stanovišť:

U Kaple:

U Památníku:

Místní: