Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  • Kontaktní osoba pro dozorové orgány ČR a EU, pro subjekty údajů - klienty, zaměstnance, smluvní a obchodní partnery.
  • Koordinace ochrany osobních údajů, školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Metodická podpora a auditní činnost v oblasti ochrany osobních údajů a další úkoly vyplývající z právních předpisů.
  • Sledování souladu praxe při nakládání s osobními údaji s požadavky právních předpisů.
  • Zpracování analýzy rizik a průběžné řízení rizik v rámci organizace, ….
  • Hlášení incidentů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení: Mgr. Michael Malásek

Telefon: 546 220 051

E-mail: gdpr@brno-kninicky.cz