Aktuality

 • Omezení výkonu činnosti Stavebního úřadu v Kníničkách

  | 18.06.2024

  Od 1. července 2024 dojde ke zrušení Stavebního úřadu I. stupně Úřadu MČ Brno-Kníničky z důvodu sloučení všech stavebních úřadů městských částí Brna pod jeden Centrální stavební úřad.

 • Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024

  | 10.06.2024

  Celorepubliková volební účast byla 36,45 %, v městské části Brno-Kníničky byla volební účast 49,29 %.

 • Zákaz parkování na ulici U Kaple

  | 04.06.2024

  Prosíme všechny, aby neparkovali své automobily na ulici U Kaple. Vyznačená parkovací stání využívejte pouze pro potřeby odvádění a vyzvedávání dětí ze školky. Dlouhodobě zaparkované automobily zde velmi komplikují dopravní situaci, společnost Sako nevyváží umístěné kontejnery a chybí místo pro umístění kontejneru pro bioodpad. Na ulici U Památníku a Rekreační je dostatečný počet parkovacích míst. Děkujeme za ohleduplnost a pochopení.

 • Oznámení společnosti EG.D. o přerušení dodávky elektrické energie - chatová oblast

  | 04.06.2024

  Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 21.06.2024 od 08:00 do 12:00 přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutá oblast: všechny odběry napájené z TS 8023 TAZSMB viz. mapka, kde bíle je vyznačena vypnutá sít.

 • Posunutí termínu uzavírky ulice U Památníku a části ulice K Bukovinám

  | 29.05.2024

  Termín započetí provádění výkopových a montážních prací spojených s rekonstrukcí plynu na části ulice K Bukovinám a části ulice U Památníku (konkrétně na ulici U Památníku od rodinného domu Ondrova 15/23 po křižovatku s ulicí Rekreační a dále na ulici K Bukovinám v části od křižovatky s ulicí Rekreační po křižovatku s ulicí U Památníku) bude posunut na 08. července 2024. Termín ukončení prací na tomto úseku 31. srpna se nemění. V tomto termínu budou dotčené komunikace uzavřeny. Společnost GasNet děkuje za pochopení.

 • Prodloužení uzavírky části ulice K Bukovinám

  | 29.05.2024

  Z důvodu provádění celoplošného předláždění komunikace na části ulice K Bukovinám (konkrétně v části od křižovatky s ulicí Novou po křižovatku s ulicí U Památníku) bude prodloužena uzavírka komunikace do 28. června 2024. Společnost GasNet děkuje za pochopení.

 • Upozornění na odstávku plynu na ulici K lesu

  | 23.05.2024

  Upozorňujeme občany bydlící na ulici K Lesu na dočasné přerušení dodávky plynu v termínu od 27. do 31. května. Zpětné zprovoznění proběhne 31. května od 15:00 hod.

 • Pozvánka na dětský den

  | 14.05.2024

  MČ Brno-Kníničky vás zve 31. května 2024 od 15.00 h na DĚTSKÝ DEN, který proběhne tradičně v místě Sportovního areálu Dolní louky v Kníničkách. Děti se mohou těšit na bohatý program, skákací hrad, malování na obličej, zábavná stanoviště a občerstvení. Od 16.00 h začíná zábavný program WIKIHO SHOW - letní zmrzlinohrátky. PŘIJĎTE VČAS. Pozvánku naleznete v příloze.

 • Svoz komunálního odpadu pro ulici K Bukovinám

  | 03.05.2024

  Pro svoz komunálního odpadu občanů bydlících na ulici K Bukovinám, kde právě probíhají výkopové práce, společnost SAKO přistavila černé kontejnery. Jsou umístěny na křižovatkách ulice K Bukovinám s ulicemi Nová, U Kaple a U Památníku. Prosíme občany, kterým společnost SAKO nyní nevyváží popelnice, aby komunální odpad nosili do těchto kontejnerů. Děkujeme za pochopení.

 • Týden pro rodinu 2024

  | 30.04.2024

  V rámci celorepublikové kampaně Týden pro rodinu 2024 Oddělení prorodinné politiky Odboru zdraví MMB oslovilo řadu brněnských organizací, mezi kterými myšlenka Týdne pro rodinu našla veliký ohlas a rozhodly se ji podpořit řadou různorodých akcí, které jsou pro svůj velký počet časově rozvrženy do celého měsíce května.

 • Brno bez bariér 2024

  | 22.04.2024

  Město Brno se snaží o vytváření přístupného prostředí pro bezpečný a zároveň samostatný pohyb všem uživatelům, bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti a zdravotní stav. V rámci kampaně Brno bez bariér Odbor zdraví MMB připravuje během roku řadu osvětových akcí, při kterých spolupracuje s organizacemi, které se těmito znevýhodněními zabývají. Pozvánky naleznete v příloze.

 • Rekontrukce rozvodů plynu v Kníničkách

  | 20.03.2024

  Od 02.04.2024 bude společnost GasNet, s.r.o. rekonstruovat rozvody plynu v takřka celém intravilánu Kníniček. V příloze naleznete předpokládaný průběh prací v ulicích Ondrova, K Lesu, U Památníku, K Bukovinám a Nová, včetně oznámení s mapovými podklady od společnosti Moravský plynostav a.s., která bude stavbu provádět.

předchozí 1 2