Aktuality

 • Poplatek ze psů za rok 2024

  | 29.02.2024

  Vážení spoluobčané, připomínáme, že poplatek ze psů za rok 2024 je splatný ke dni 31.03.2024. Poplatek je možné zaplatit bezhotovostně na účet č. 19-17721621/0100 nebo na pokladně ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11, v úředních hodinách. Poplatek je možné zaplatit bezhotovostně na účet č. 19-17721621/0100 nebo na pokladně ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11, v úředních hodinách.

 • Od 1. března do konce května 2024 bude stavebně upravována křižovatka Přístavní x Obvodová.

  | 27.02.2024

  Předmětem realizace je stavební úprava křižovatky, instalace světelného signalizačního zařízení (SSZ) a úprava dopravního značení. Přechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizací pro nevidomé. K detekci vozidel budou sloužit indukční smyčky a virtuální detekční zóny. Řadič SSZ bude vybaven zařízením pro preferenci vozidel MHD.

 • Mezinárodní filmový festival o lidských právech 2024 - Jeden svět v Brně

  | 21.02.2024

  Ve dnech 21. - 28. března 2024 se bude v Brně konat mezinárodní festival o lidských právech Jeden svět. Plakát naleznete v příloze.

 • Informace finančního úřadu - Přiznání k dani z příjmu fyzických osob

  | 19.02.2024

  Finanční úřad Jihomoravského kraje informuje o možnosti využití infolinek speciálně zřízených finančním úřadem pro zodpovídání telefonických dotazů z oblasti daně z příjmu fyzických osob.

 • Těžba dřeva v chatové oblasti Osada

  | 14.02.2024

  Lesy města Brna oznamují, že v období od 19. 2. 2024 do 31. 3. 2024, v lokalitě brněnské přehrady v chatové oblasti Osada, bude probíhat těžba, při které budou odstraněny suché a nebezpečné stromy. Lokalita bude opatřena informačními cedulemi. Při pohybu osob bude třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 • Pozvánka na vernisáž - Brno (ne) známé

  | 11.01.2024

  Urban centrum Brno ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna Vás srdečně zve na výstavu Brno (ne)známé zahájenou vernisáží, která se uskuteční ve čtvrtek 18. ledna od 17 hodin v Urban centru. Výstavu fotografií uvede křest stejnojmenné knihy za účasti autorského týmu z KAM a historika architektury Vladimíra Šlapety. Samotná výstava potrvá do 15. března 2024. Více informací o této akci najdete v přiložené pozvánce

 • Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.

  | 02.11.2023

  Společnost EG.D upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou a žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění proveďte podle přílohy tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

 • Hlášení k datovým schránkám

  | 21.11.2022

  Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.

 • Seniorská obálka tzv. I.C.E. karta

  | 09.04.2019

  Naše městská část se zapojila do projektu seniorské obálky. Tzv. I.C.E. karta slouží záchrannému systému pro rychlé získání informací o pacientovi, kterého vyzvedávají v ohrožení života přímo u něj doma.