Aktuality

 • Pozvánka do soutěže Moje Veličenstvo Kniha 2022

  | 07.02.2022

  Organizace EkoCentrum Brno vyhlásila již 18. ročník soutěže o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Oblíbené Motto soutěže je: knihu dokáže vytvořit každý, vše potřebné máte u sebe doma!

 • Poznejte svou kondici!

  | 25.01.2022

  Pokud jste se narodili v Brně v letech 1991 nebo 1992, máte ideální šanci si nechat anonymně změřit svou fyzickou kondici, kapacitu plic nebo složení těla. Vyšetření se uskutečňují zdarma v bohunickém kampusu Masarykovy univerzity, vědci z centra RECETOX MU tato data potřebují ke zhodnocení zdravotního stavu brněnské populace. Přihlaste se na info@celspac.cz nebo přes webové stránky www.celspac.cz. Děkujeme vám a těšíme se na vás. Team Centra RECETOX.

 • VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022

  | 03.01.2022

  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj informuje.

 • Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

  | 06.12.2021

  Společnost EG.D, a.s informuje o nezbytných opatřeních v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy viz Příloha. V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci společnosti EG.D, a.s. anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.

 • Oznámení - Cyklostezka z Jinačovic do Brna-Kníniček

  | 13.09.2021

  Stavba cyklostezky z Jinačovic do Brna-Kníniček (v údolí Mnišího potoka) byla zahájena. Na staveniště platí zákaz vstupu ve všední dny a soboty v době od 7 do 18 hod., mimo uvedenou dobu lze vstoupit pouze na vlastní nebezpečí!! Děkujeme, že uvedené dodržujete.

 • Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

  | 06.09.2021

  Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

 • Vybraná sběrná střediska odpadu v Brně odebírají staré pneumatiky zdarma

  | 10.06.2021

  Od začátku června mohou Brňané celkem na dvaceti šesti sběrných střediscích odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma a týká se jak pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat staré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích a služba byla zpoplatněna částkou 55,- Kč za pneumatiku s diskem a 30,- Kč za pneumatiku bez disku.

 • Ztráty a nálezy

  | 04.06.2021

  Ve čtvrtek 03.06.2021 byly nalezeny klíče na ulici K Bukovinám v blízkosti hřiště u tělocvičny. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196.

 • Ztráty a nálezy

  | 24.05.2021

  V sobotu 22.5.2021 byly nalezeny klíče na ulici Hluboček. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196.

 • Umístění nových naučných prvků

  | 15.04.2021

  Zveřejňujeme tip na zpestření vašich procházek s dětmi.

 • Ztráty a nálezy

  | 14.04.2021

  V neděli 11.4.2021 byl nalezen klíč na školním hřišti u tělocvičny. K vyzvednutí v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky.

 • V Brně startuje plošný sběr bioodpadu!

  | 06.04.2021

  V průběhu dubna v Brně začne systematický sběr biologicky rozložitelného odpadu. Do areálu městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno již bylo navezeno všech 1 000 kusů biopopelnic, které budou umísťovány na vybraná stanoviště v ulicích města.