Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.

02. 11. 2023 | Společnost EG.D upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou a žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění proveďte podle přílohy tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.