Nový územní plán

Návrh připravovaného územního plánu www.upmb.brno.cz


DOTAZY e-mail: pripravovanyUPmB@brno.cz, bezplatná telefonní linka: 800 411 400.


VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 17. června 2020, Zastupitelský sál, Nová radnice Dominikánské nám. 1


NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY do 24. června 2020


FYZICKÉ VYSTAVENÍ terasa budovy MMB Kounicova 67


KOMPLETNÍ DOKUMENTACE, prezentace, videoklipy, aplikace, formuláře na: www.upmb.brno.cz