Volby 2022

Jak volili občané Kníniček? Naleznete ZDE a následujících odkazech

Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-Kníničky
Výsledky voleb do Zastupitelstva Statutárního města Brna
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - 1.kolo
Rozhodnutím prezidenta republiky č. 81/2022 ze dne 05. dubna 2022 zveřejněném dne 13. dubna 2022 ve Sbírce zákonů, částka 44, byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky. Volby byly stanoveny na tyto dny:
  • pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin
  • sobota 24. září 2022 od 08:00 do 14:00 hodin.


Případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční o týden později, tj:
  • pátek 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin
  • sobota 01. října 2022 od 08:00 do 14:00 hodin.
Městská část Brno-Kníničky pro volby do Senátu PČR spadá do volebního obvodu č. 55.
Volby se v MČ Brno-Kníničky konají v zasedací místnosti Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-Kníničky, Ondrova 25 (vstup od kaple).

Volby se řídí:
  • zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • prováděcí vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
  • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • prováděcí vyhláška č. 233/2000 Sb., o  provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a  doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č.  212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Podrobné informace naleznete na webu Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz a na webu Statutárního města Brna www.brno.cz.

Volby do ZMČ Brno-Kníničky - jmenné seznamy kandidátů

Volby do Senátu, obv. č. 55 - jmenné seznamy kandidátů

Kam jít volit?