Omezení výkonu činnosti Stavebního úřadu v Kníničkách

18. 06. 2024 | Od 1. července 2024 dojde ke zrušení Stavebního úřadu I. stupně Úřadu MČ Brno-Kníničky z důvodu sloučení všech stavebních úřadů městských částí Brna pod jeden Centrální stavební úřad.

Od 17. do 28. června 2024 z důvodu stěhování Stavebního úřadu I. stupně Úřadu MČ Brno-Kníničky na Magistrát města Brna bude omezen výkon agendy tohoto pracoviště.
U žádostí doručených v uvedeném mezidobí přes pracoviště podatelny Úřadu MČ Brno-Kníničky budou pracovníci SÚ I. stupně činit pouze nezbytné úkony.
Od 1. července 2024 dojde k zahájení činnosti nového Centrálního stavebního úřadu se sídlem na Magistrátu města Brna, na adrese Orlí 655/32, 602 00 Brno-střed a stavební úřad pod úřady městských částí budou zrušeny.

Pro všechny, kdo potřebují podrobnější informace, sdílíme prolink na webové stránky Statutárního města Brna, kde se dozvíte více.