Oznámení společnosti EG.D. o přerušení dodávky elektrické energie - chatová oblast

04. 06. 2024 | Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 21.06.2024 od 08:00 do 12:00 přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutá oblast: všechny odběry napájené z TS 8023 TAZSMB viz. mapka, kde bíle je vyznačena vypnutá sít.