Posunutí termínu uzavírky ulice U Památníku a části ulice K Bukovinám

29. 05. 2024 | Termín započetí provádění výkopových a montážních prací spojených s rekonstrukcí plynu na části ulice K Bukovinám a části ulice U Památníku (konkrétně na ulici U Památníku od rodinného domu Ondrova 15/23 po křižovatku s ulicí Rekreační a dále na ulici K Bukovinám v části od křižovatky s ulicí Rekreační po křižovatku s ulicí U Památníku) bude posunut na 08. července 2024. Termín ukončení prací na tomto úseku 31. srpna se nemění. V tomto termínu budou dotčené komunikace uzavřeny. Společnost GasNet děkuje za pochopení.