Rekonstrukce plynu v Kníničkách

12. 03. 2024 | Od 25.března až do září 2024 je na území MČ Brno-Kníničky plánovaná rozsáhlá rekonstrukce plynovodu.

Stavební práce budou probíhat v jednotlivých etapách při částečné uzavírce ulice Ondrova za pomoci světelného signalizačního zařízení a za úplné uzavírky ulic U Luhu, K Lesu, K Bukovinám a U Památníku. Dojde i ke změně a částečnému omezení provozu městské hromadné dopravy. Bude docházet i k odstávkám plynu. Konkrétní termíny jednotlivých etap a harmonogram uzavírek budou po rozhodnutí příslušného silničního úřadu zveřejněny na našich webových stránkách a zaslány prostřednictvím aplikace Munipolis.