Upozornění - oprava ulice Kníničská

25. 10. 2022 | Ve dnech 01.11. - 30.11.2022 bude Správa a údržba silnic JMK provádět opravu silnice II-384 Kníničská. Bude se provádět oprava havarijního stavu (odvodnění, obrubníky).

Práce budou probíhat ve 3 úsecích doprava bude svedena do 2 jízdních pruhů – viz situace.
Úsek A: 15.11. - 30.11.
Úsek B: 01.11. - 14.11.
Úsek C: 01.11. - 06.11.