Vítání občánků 2022 Kníničky

12. 04. 2022 | Narození nového človíčka je vždy velkou radostnou událostí pro celou rodinu. Chtěli bychom se s vámi o tuto radost podělit a Vašeho nového člena rodiny přivítat mezi námi dne 21.05.2022 od 10 hod.

Z důvodů epidemiologické situace bylo loňské Vítání občánků zrušeno, a proto na to letošní, které bude probíhat 21.05.2022 od 10 hodin, se mohou přihlásit všechny děti, které se narodily od podzimu 2019 až po jaro 2022. Pro rodiče i děti máme přichystané drobné upomínkové předměty a dárky. Prosím rodiče, kteří budou mít o vítání občánků zájem, aby vyplnili a odevzdali nejpozději do 10.05.2022 na ÚMČ Brno-Kníničky přihlášku, kterou naleznou zde nebo si ji vyzvednou přímo na úřadě. Přihlášky prosím posílejte i ti, kteří jste se již někdy hlásili. Podmínkou pro účast na slavnostní akci je trvalé bydliště dítěte v Kníničkách.